Waterdorp

Wonen aan het water in Waterdorp

Waterdorp is het nieuwste plandeel van Vathorst dat momenteel wordt gebouwd. Het plan sluit aan op de bebouwing van Laak 2A (1e fase) en omvat ruim 400 woningen, waarvan 38 vrije kavels. Het vormt een aanvulling op het meer stedelijke milieu van de grachtenstad De Laak. Het ontwerp is gebaseerd op Oudhollandse waterdorpen. Waterdorp is opgebouwd langs de Hogesteeg die van noord naar zuid door Waterdorp loopt. Deze slingerende, historische weg omzoomd door een doorlopende bomenrij, accentueert het dorpse karakter. Het deelplan kenmerkt zich door smalle, meanderende straatjes, verspringende rooilijnen, lage bebouwing en verschillende type woningen naast elkaar. Lees het meest recente artikel over Waterdorp en over het enthousiasme van de bewoners.

Beleef Vathorst 44: ‘Waterdorp is op stoom’

 

Water

Belangrijk kenmerk van Waterdorp is de relatie met het aanwezige water, die nog wordt versterkt door nieuw te graven grachten en singels zoals de Binnenlaak en de Kleine Eem. Wonen in De Laak betekent immers wonen met en aan het water. In Waterdorp wordt dat principe voortgezet. Zo sluit dit deelplan goed aan op de rest van de ‘grachtenstad’, met dat verschil dat de stedelijkheid van oost naar west afneemt en er sprake is van een meer romantische, dorpse woonomgeving.

Waterdorp in aanbouw