Waterdorp

Wonen aan het water in Waterdorp

Waterdorp is het plandeel waar momenteel wordt gebouwd. Het plan sluit aan op de bebouwing van Laak 2A (1e fase) en omvat ruim 400 woningen, waarvan 38 vrije kavels. Het vormt een aanvulling op het meer stedelijke milieu van de grachtenstad De Laak.

Het ontwerp is gebaseerd op Oudhollandse waterdorpen. De Hogesteeg heeft een belangrijke functie. Deze slingerende, historische weg wordt omzoomd door een doorlopende bomenrij en accentueert het dorpse karakter. Het deelplan krijgt smalle, meanderende straatjes, lage bebouwing en verschillende type woningen naast elkaar.

Beleef Vathorst 35: ‘Waterdorp verrast’

 

 

Water

Belangrijk kenmerk van het nieuwe Waterdorp is de relatie met het aanwezige water, die nog wordt versterkt door nieuw te graven grachten en singels. Wonen in De Laak betekent immers wonen met en aan het water. In Waterdorp wordt dat principe voortgezet. Zo sluit dit nieuwe deelplan goed aan op de rest van de ‘grachtenstad’, met dat verschil dat de stedelijkheid van oost naar west afneemt en er sprake is van een meer romantische, dorpse woonomgeving.

Waterdorp in aanbouw