De Laak

De Laak; moderne grachtenstad

Het thema van Vathorst ‘Een wereld van Verschil’ is vertaald naar een aantrekkelijke woonwijk met verschillende deelplannen. Ieder deelplan heeft een ander karakter en een andere uitstraling. De Laak is een moderne grachtenstad, in het noorden van Vathorst. Hier vindt u het goede leven van een waterstad. Dit gebied kenmerkt zich door strakke straten, individuele grachtenpanden, wooneilanden, kades en bruggen. Opvallend zijn de fraaie grachtenpanden, soms met een verhoogde entree en vaak direct aan het water gelegen. Op de brede trottoirs en de grote binnenplaatsen kunnen kinderen veilig spelen. De binnenplaatsen verbinden de woningen aan de achterkant en bieden gelegenheid om te parkeren op eigen terrein.

 Bekijk het woningaanbod van Vathorst

 

Wonen en water

De Laak is een eigentijdse wijk, waar water en wonen met elkaar verweven zijn. Water omzoomt en doorsnijdt de verschillende woonbuurten. De rivier de Laak vormt de grens en markeert de noordelijke grens tussen bebouwd en open gebied. Achter de Laak ligt de polder. Dat gebied heet ‘over de Laak’ en  biedt plaats aan tal van recreatieve routes voor varen, wandelen en fietsen. In het hart van De Laak ligt het Kai-park, omzoomd door een brede watergang en met volop mogelijkheden om te spelen, voor jong en oud! Het is ook een prachtige ontmoetingsplek, waar buurtbewoners elkaar ontmoeten aan de picknicktafel en de kinderen vrijuit kunnen sporten en spelen. Op zomerse dagen vindt er regelmatig een spontane picknick plaats.

Recreëren

In De Laak is het mogelijk om door de wijk te varen met een fluisterbootje of een sloepje of kano met peddels. Een verbraningsmotor is met ingang van 01-01-2020 niet meer toegestaan en de maximum snelheid is 6 km/u. Door de verbreding de Laak zijn leuke mogelijkheden ontstaan voor varen en waterrecreatie. Zo is het mogelijk om van Vathorst naar Bunschoten te varen. Tussen de sluis bij de Workumstraat en de Hogesteeg is het water van de Laak ruim 20 meter breed en sluit zodoende aan op het Laakzoneproject. In dit project is aandacht voor de waterhuishouding, kadeversterking, flora en fauna, landbouw en recreatie. Fiets- en ruiterpaden, wandelpaden en kanosteigers vormen de recreatieve infrastructuur.

Waterdorp

Waterdorp sluit aan op de bebouwing van Laak 2A (1e fase) en omvat ruim 400 woningen, waarvan 38 vrije kavels. Het vormt een aanvulling op het meer stedelijke milieu van de grachtenstad De Laak. Het ontwerp is gebaseerd op Oudhollandse waterdorpen. De Hogesteeg is belangrijk voor Waterdorp. Deze slingerende, historische weg omzoomd door een doorlopende bomenrij, loopt van noord naar zuid door het plan en accentueert het dorpse karakter. Dat geldt ook voor de brink met de ‘muziektent’ en karakteristieke woonhuizen eromheen. Het deelplan kenmerkt zich door smalle, meanderende straatjes, verspringende rooilijnen, lage bebouwing en verschillende type woningen naast elkaar.

Water

Belangrijk kenmerk van Waterdorp is de relatie met het aanwezige water, die nog wordt versterkt door nieuw gegraven grachten en singels. Wonen in De Laak betekent immers wonen met en aan het water. In Waterdorp is dat principe voortgezet. Zo sluit dit deelplan goed aan op de rest van de ‘grachtenstad’, met dat verschil dat de stedelijkheid van oost naar west afneemt en de openbare ruimte groener wordt, door groene singels en watergangen met groene oevers en bomen. Bestaande boerderijen en boerenerven worden op een zorgvuldige manier in de nieuwe woonwijk ingepast. Op die manier ontstaat een meer romantische, dorpse woonomgeving.

Laakse Tuinen

Westelijk van Waterdorp wordt Laakse Tuinen ontwikkeld, een groot nieuw deelplan met circa 965 woningen, waaronder zo’n 80 vrije kavels. Dit nieuwe deelplan is geïnspireerd op Hillegersberg, een groene en waterrijke jaren dertig wijk in het noorden van Rotterdam. De straten zijn er rustig en omgeven door veel groen en water. De woonkamer zit aan de voorkant van de tijdloos gebouwde huizen en hebben mooi uitgewerkte details. Het slingerende stratenpatroon dat Waterdorp kenmerkt is voortgezet in Laakse Tuinen. De Binnenlaak is doorgetrokken en de Kleine Eem gegraven. Het hele plan is verdeeld in 22 verschillende ‘Tuinen’ die steeds een andere, maar samenhangende uitwerking krijgen.

 

Bekijk De Laakse Tuinen in VR

 

 

Om een idee te krijgen van de opzet van de wijk, bekijk dan de VR tour of blader door het Inspiratiemagazine Laakse Tuinen.
Gewoon gaan kijken kan ook; de wijk is al voor een flink deel gebouwd en bewoond.