De Laak

De Laak, moderne grachtenstad

Het thema van Vathorst ‘Een wereld van Verschil’ is vertaald naar een aantrekkelijke woonwijk met verschillende deelplannen. Ieder deelplan heeft een ander karakter en een andere uitstraling. De Laak is een moderne grachtenstad, direct grenzend aan de polder. Dit gebied kenmerkt zich door strakke straten, individuele grachtenpanden, wooneilanden, kades en bruggen. Opvallend zijn de fraaie grachtenpanden, vaak direct aan het water gelegen.

Bekijk het woningaanbod van Vathorst

 

 

Wonen en water

De Laak is een eigentijdse wijk, aan de rand van Vathorst. Een plek waar water en wonen met elkaar verweven zijn. Water omzoomt de verschillende woongebieden. Aan de noordkant van dit gebied ligt de rivier De Laak. Daar komen tal van recreatieve routes voor varen, wandelen en fietsen.

 

Moderne grachtenstad

Een groot aantal grachtenpanden in dit deel van de wijk heeft een verhoogde entree. Op de brede trottoirs kunnen kinderen veilig spelen. Ze kunnen ook goed terecht op de grote binnenplaatsen. De binnenplaatsen verbinden de woningen aan de achterkant en bieden gelegenheid om te parkeren op eigen terrein.

 

Wonen aan groene singels

De Laak krijgt een geheel eigen -en met name groene- uitstraling. Door de hele wijk zorgen groene singels en watergangen met groene oevers en bomen voor een ruimtelijk beeld. Bestaande boerderijen en boerenerven worden op een zorgvuldige wijze in de nieuwe woonwijk ingepast. Aan dit deel van de wijk wordt nog volop gewerkt.

Dit is er te doen in Vathorst!

 

 

Recreëren

In De Laak is het mogelijk om door de wijk te varen met een klein bootje. Door de verbreding van de rivier de Laak, waar momenteel aan wordt gewerkt, ontstaan meer mogelijkheden voor varen en recreatie. Door de verbreding is het mogelijk om van Vathorst naar Bunschoten te varen.

De Laak tussen de Huis en de Hoge Steeg wordt circa 20 meter breed en sluit zodoende aan op het Laakzoneproject. In dit project is aandacht voor de waterhuishouding, kadeversterking, flora en fauna, landbouw en recreatie. Fiets- en ruiterpaden, wandelpaden en kanosteigers vormen de recreatieve infrastructuur.

‘Ontmoeting’ in het Kai-Park

In het hart van De Laak ligt een groot park, omzoomd door een brede watergang en met volop mogelijkheden om te spelen, voor jong en oud! Het Kai-park is een prachtige ontmoetingsplek, waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en de kinderen vrijuit kunnen spelen. Op zomerse dagen vindt er regelmatig een spontane picknick plaats.

Wonen/wijken/Waterdorp

Waterdorp is het nieuwste plandeel van Vathorst dat de komende jaren gerealiseerd gaat worden. Het sluit aan op de bebouwing van Laak 2A (1e fase) en omvat ruim 400 woningen, waarvan 38 vrije kavels.Het vormt een aanvulling op het meer stedelijke milieu van de grachtenstad De Laak. Het ontwerp is gebaseerd op Oudhollandse waterdorpen. De Hogesteeg is belangrijk voor Waterdorp. Deze slingerende, historische weg wordt omzoomd door een doorlopende bomenrij en accentueert het dorpse karakter. Het deelplan krijgt smalle, meanderende straatjes, lage bebouwing en verschillende type woningen naast elkaar.

Water

Belangrijk kenmerk van het nieuwe Waterdorp is de relatie met het aanwezige water, die nog wordt versterkt door nieuw te graven grachten en singels. Wonen in De Laak betekent immers wonen met en aan het water. In het nieuw te ontwikkelen Waterdorp wordt dat principe voortgezet. Zo sluit dit nieuwe deelplan goed aan op de rest van de ‘grachtenstad’, met dat verschil dat de stedelijkheid van oost naar west afneemt en er sprake is van een meer romantische, dorpse woonomgeving.