Welzijn

Het welzijn van de bewoners staat voorop

Samen ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen met inzet van zijn talenten en ondersteuning waar dat nodig is. Dat is waar de gemeente Amersfoort samen met Ontwikkelingsbedrijf Vathorst voor gaat. In Vathorst zijn verschillende initiatieven te vinden op het gebied van welzijn.

Gebiedsmanager

Gebiedsmanagers hebben als doel om leefbaarheid, veiligheid in de Amersfoortse wijken te bevorderen. Dit doen zij door samen met de wijk de vraagstukken te benoemen, kansen en bedreigingen te signaleren en dit te agenderen bij de gemeente en andere organisaties. Gebiedsmanagers sturen programma’s aan die een bijdrage leveren aan de oplossingen van vraagstukken zoals: de aanpak van overlast gevende en criminele jeugdgroepen, Amersfoort Vernieuwt en Stadshart. De gebiedsmanager voor Vathorst is Natascha Mooij. Via mail of telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 033.

Wijkteams

Een wijkteam is een team van professionals van verschillende organisaties dat samen zorg en ondersteuning levert aan mensen die extra hulp nodig hebben in hun dagelijks leven. Deze teams leren in de praktijk wat het beste werkt per wijk. Kijk hier voor meer informatie over wijkteams op de site van de gemeente.

Indebuurt033
Samen werken aan een leefbare buurt. Aan een plek waar iedereen meetelt en meedoet, met ruimte voor eigen initiatief en ondersteuning voor wie dat nodig heeft; dat is waar Indebuurt033 voor staat. Heb je een goed idee voor je buurt, wil je meedoen, of wil je meedenken? Neem dan contact op met de buurtnetwerker of jongerenwerker. Ook kunt u contact opnemen met het buurtbestuur Vathorst Hooglanderveen of je initiatief aanmelden op het platform van Vathetveen, de digitale ontmoetingsplek voor iedereen die bij wil dragen aan meer plezier, creativiteit en verbondenheid in Vathorst en Hooglanderveen! Kijk op de website van Indebuurt033 voor de buurtnetwerkers en jongerenwerkers die in Vathorst/Hooglanderveen actief zijn.

Bij het jongerenwerk kun je ook terecht om:
– Andere jongeren te ontmoeten;
– Op de hoogte te zijn en te blijven van alles wat er gebeurt voor en door jongeren;
– Ondersteuning bij het organiseren van activiteiten;
– Informatie en advies te krijgen over bijvoorbeeld solliciteren, wetgeving, alcohol of drugs;
– Coaching te krijgen bij zaken waar je alleen niet uitkomt.

Buurtbestuur
Buurtbestuurt is een werkwijze van Indebuurt033. Het buurtbestuur is een groep inwoners die zo objectief mogelijk meekijkt met wat er nodig is in de wijk en het dorp. Dat doet de groep door zoveel mogelijk mensen te betrekken, mee te laten praten, doen en denken. Daarnaast willen ze initiatieven aanjagen die passen bij de wensen vanuit de wijk. Initiatieven kunnen ook subsidie aanvragen bij Indebuurt033. Het buurtbestuur denkt met je mee! Het buurtbestuur is te vinden op facebook: buurtbestuurVHHV en is te benaderen via buurtbestuurvhhv@gmail.com

Informatiewinkel033
Indebuurt033 heeft vier informatiewinkels in de stad, daarnaast heeft Vathorst een eigen informatiepunt op maandagmiddag. Je kunt er bijvoorbeeld terecht met vragen over vrijwilligers(werk), wijkgerichte activiteiten, vragen over opvoeding, financiën, mantelzorg, scheiding en meer.

Locatie: De Bron, Oceaan 12, 3825 WC, Amersfoort.
Openingstijden: Iedere maandag van 13.30-15.30 uur.
Ook te bereiken via: noord@indebuurt033.nl en 033-7370353
www.indebuurt033.nl

Hulp bij zelfstandig blijven wonen
Zorgorganisatie Beweging 3.0 biedt een breed scala aan activiteiten op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de regio Eemland. U kunt bij Beweging 3.0 terecht voor thuiszorg (verpleging, verzorging en gespecialiseerde verpleging), verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg, dagbesteding en dagbehandeling. Voor maatschappelijke zorg en dienstverlening kunt u terecht bij WELZIN een activiteit van Beweging 3.0. Met het lidmaatschap van Leef3.nu de ledenservice van Beweging 3.0, geniet u van een uitgebreid aanbod van diensten op het gebied van gemak, gezondheid en ontspanning.

Buurtzorg Vathorst/Hooglanderveen 
Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie werkzaam in de wijk Vathorst die professionele en persoonlijke verzorging en verpleging biedt bij cliënten thuis. Bij aanvraag (Amersfoort-vh@buurtzorgnederland.com) kan dezelfde dag nog zorg geregeld worden, mocht het nodig zijn. Bereikbaar op telefoonnummer: 06-10314246.

Buurtbudget
Elke wijk in Amersfoort heeft een eigen buurtbudget. Geld dat bedoeld is voor de uitvoering van ideeën van bewoners die de leefbaarheid vergroten. Het budget biedt ruimte voor plannen van wijkbewoners. Voor meer informatie over het buurtbudget kijkt u hier.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Ouders, jongeren en professionals kunnen bij het centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort (CJG) terecht met hun vragen op het gebied van opgroeien, opvoeden en onderwijs.