De Laak en realisatie recreatiegebied Over de Laak

De Laak

Een van de aspecten die het wonen in Vathorst extra aantrekkelijk maakt is de nabijheid van het vele water en het polderlandschap ten noorden van de woonwijk. De Laak is het grensriviertje dat noordelijk langs Vathorst loopt. Ten westen van de sluis tot aan de westelijke plangrens van Vathorst is de Laak voor een groot deel verbreed naar 12 tot 20 meter en ingericht met natuurvriendelijke oevers. Om recreatief varen mogelijk te maken is de Laak ook verdiept naar 1,20 meter. De hele vaarroute van de Laak tot aan horecagelegenheid ‘De Kooi’ in Bunschoten is in totaal 5,5 km. De sluizen (in Vathorst en Bunschoten) kunnen in het vaarseizoen gebruikt worden, tussen 1 april en 1 november. De bediening is handmatig en u heeft hiervoor een telefoon nodig in verband met een sms-code die u moet gebruiken. Op een instructiebord bij de sluis staat te lezen hoe de bediening precies in zijn werk gaat.

Door de verbreding van de Laak is de bestaande brug bij de Achterhoekerweg vervangen door een nieuwe brug. De landbouwbrug in de bocht van de Hogesteeg is vervangen door een fiets/wandelbrug die aansluit op een verhard pad langs de noordoever van de Laak richting de Achterhoekerweg.

Laakzone

Het Laakzonegebied kent een rijke historie die op een eenvoudige, leuke manier wordt verteld in deze animatiefilm: De Laak van 1200 tot nu.

Het project Laakzone omvat het buitengebied tussen Bunschoten, Nijkerk en Amersfoort; de ‘achtertuin’ van Vathorst. In dit gebied zijn nieuwe recreatiemogelijkheden gerealiseerd in de vorm van (snel)fietspaden, wandelpaden, klompen- en ruiterpaden, vaarroutes, aanlegplaatsen voor kano’s, picknickplaatsen en een sluis bij Bunschoten. In totaal is bijna 25 kilometer aan recreatieve routes gerealiseerd en tien hectaren aan ‘nieuwe natuur’.  Het behouden en beschermen van het unieke landschap van de polder Arkemheen, stond bij de aanleg hiervan voorop. Het is een unieke broedplaats voor veel (weide)vogels, waarvoor rust en stilte voorop staat. In dit project is tevens aandacht besteed aan de waterhuishouding, kadeversterking, flora en fauna, landbouw en recreatie. De Laak tussen de sluis en de Hogesteeg is verbreed naar 20 meter en sluit zodoende aan op het Laakzoneproject.

Recreatiegebied Over de Laak

Kijk voor meer informatie over de Laakzone en de voortgang van de werkzaamheden in het recreatiegebied ‘Over de Laak’ op de website van de gemeente Amersfoort.