Tag: ROVA

Extra containers Wouda

Vathorsters maken veelvuldig en steeds vaker gebruik van het afvalstation aan de Wouda. Vooral de containers voor papier en PMD worden veel gebruikt en dat is natuurlijk goed nieuws voor het gescheiden inzamelen. Deze ondergrondse containers worden door de Rova dagelijks geleegd.  Nu de wijk groeit is de behoefte aan extra inzamelcapaciteit toegenomen en vandaar dat er extra