Tag: Blauwalg

Blauwalg in het water van De Laak

Het Waterschap Vallei en Veluwe adviseert om contact met oppervlaktewater te vermijden! Vanuit de Arkervaart en de Laak in Nijkerk/Amersfoort wordt water ingelaten vanuit de Randmeren. Dit water houdt het waterpeil van het achtergelegen gebied zoveel mogelijk op niveau. Zo wordt voorkomen dat kwetsbaar veen inklinkt. Bij de inlaat vanaf de Randmeren is helaas blauwalg