Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

Vathorst wordt gerealiseerd door Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV), een publiek- privaat bedrijf met twee aandeelhouders: de Gemeente Amersfoort (50%) en een consortium (50%) van 5 marktpartijen te weten Heijmans, de Alliantie, AM, BPD en Dura Vermeer. OBV is gevestigd in eenĀ gerenoveerde boerderij aan de Veenslagen 33 in Vathorst en te bereiken via telefoonummer: 033 – 451 10 10.

Missie

De missie van OBV is om voor de uiteindelijk circa 33.000 bewoners in Vathorst een prettig en aantrekkelijk woon- en werkklimaat te realiseren. Een aantal specifieke ambities is daarbij meegegeven op het gebied van woonsfeer, duurzaamheid, kwaliteit van openbare ruimte, veiligheid, cultuur en opbouw van de samenleving. Een onafhankelijk kwaliteitsteam ziet er op toe dat deze ambities zo veel mogelijk worden gerealiseerd. Het OBV-team telt 10 professionals in verschillende disciplines.

Wonen en bouwen

Momenteel is ruim driekwart van de circa 10.500 geplande woningen gerealiseerd en bewoond door ongeveer 28.000 mensen. Er worden nog ongeveer 1.000 woningen gebouwd in de komende jaren. En ook op het bedrijventerrein wordt nog gebouwd. De verwachting is dat eind 2025 de laatste woningen in Vathorst opgeleverd zijn.

Beeldmerk

De gestyleerde boerenzwaluw is het logo van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. Deze vogel keert elk jaar terug naar zijn vertrouwde omgeving om te bouwen aan zijn nest (woning) en om te paren (bevolkingsgroei). Hij bouwt zijn nest met verschillende materialen die in zijn directe omgeving te vinden zijn. Zo bouwen wij ook aan Vathorst: we houden rekening met onze omgeving als het gaat om bijvoorbeeld het gebruiken van materialen en passen het bestaande groen en de oorspronkelijke verkaveling zoveel mogelijk in. De boerenzwaluw symboliseert zowel de start als de voortgang van de ontwikkeling van Vathorst.