Disclaimer

Disclaimer

Op deze site is informatie te vinden over de ontwikkelingen en activiteiten in Vathorst en van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. Bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site is uiterste zorgvuldigheid betracht. Ontwikkelingsbedrijf Vathorst geeft echter nadrukkelijk geen enkele garantie af betreffende onder meer de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit, of de betrouwbaarheid van de inhoud van de site. Noch garandeert Ontwikkelingsbedrijf Vathorst dat de site ononderbroken, op tijd, veilig of foutvrij is of dat softwarefouten gecorrigeerd worden.

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik van www.vathorst.nl of veroorzaakt in het geheel of gedeeltelijk door verwaarlozing buiten haar schuld om in het interpreteren, rapporteren of het afleveren van de service en enige inhoud via de service. In geen enkel geval zal Ontwikkelingsbedrijf Vathorst aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site, en is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site.

Hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Ontwikkelingsbedrijf Vathorst geeft geen enkele garantie noch het aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. Ontwikkelingsbedrijf Vathorst kan dus op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. De informatie die op de site staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciële doeleinden.

Woningaanbod

Tot slot is het woningaanbod op deze website afkomstig vanuit de database van de stichting Landelijke Nieuwbouwportal. De inhoud en aanbiedingen gedaan via deze database zijn afkomstig van de projectontwikkelaar. Ontwikkelingsbedrijf Vathorst faciliteert de distributie van deze gegevens.