Aandeelhouders

Aandeelhouders

Vathorst wordt gerealiseerd door Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV). Dit is een publiek- privaat bedrijf met twee aandeelhouders. De Gemeente Amersfoort is voor vijftig procent aandeelhouder en een consortium van vijf marktpartijen is voor vijftig procent aandeelhouder. Het consortium van de marktpartijen bestaat uit:

Alliantie

De Alliantie zet zich in de regio Eemvallei in voor woningen in de gemeenten Amersfoort, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest. De woningcorporatie en projectontwikkelaar investeert in leefbaarheid en hanteert daarbij een integrale aanpak van wonen, zorg en welzijn.

AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit creatief, professioneel, eigenzinnig en vol bezieling.

BPD

BPD kijkt bij de ontwikkeling van haar woningen intensief naar jouw wensen en naar de unieke kwaliteiten van de locatie. Daardoor realiseert BPD woningen die een optimale balans bieden tussen comfort, gebruiksgemak en duurzaamheid. Woningen waarin zij hoogwaardige, beproefde innovaties toepast. Woningen die voor zoveel mogelijk mensen een goed, veilig thuis zijn.

Dura Vermeer

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV is een zelfstandig bedrijf binnen Dura Vermeer Groep NV. Een solide familiebedrijf in de top van de bouwbranche dat zich richt op continuïteit voor de lange termijn. Samen willen we in de keten efficiënter werken. Dit doen we door onze klant centraal te zetten op basis van volledige openheid en transparantie.

Heijmans

Onze maatschappij verandert. Mensen stellen meer eisen. Aan werk, aan vrije tijd, aan de wereld om hen heen. Dat geldt ook voor woning en leefomgeving. Heijmans luistert naar deze eisen. En gaat de uitdaging aan om plekken te creëren waar mensen zich thuis voelen.