Nieuws

Wijkonderhoud naar SIGHT Landscaping

Het beheer- en onderhoudscontract voor Vathorst en Hooglanderveen is eind vorig jaar door de gemeente Amersfoort opnieuw Europees aanbesteed. Het contract voor de komende drie jaar is gegund aan SIGHT Landscaping. Met ingang van 1 januari jl. heeft  SIGHT het onderhoud overgenomen van Firma J. De Ridder, die de afgelopen 5 jaar geheel naar tevredenheid het onderhoud voor zijn rekening nam.

OBV begeleidt en coördineert de uitvoering van de beheer- en onderhoudswerkzaamheden in samenwerking met de gemeente Amersfoort. Als u een melding wilt maken kan dat op de vertrouwde manier: via het Meldpunt Wonen . De gemeente zorgt ervoor dat SIGHT de melding krijgt en er actie op onderneemt.

SIGHT Landscaping is een landelijk werkend groenbedrijf en geen onbekende va de gemeente. Het verzorgt de groene buitenruimtes o.a. in Schothorst, Rustenburg en de Liendert en is ook actief in Arnhem en Leusden bijvoorbeeld. SIGHT werkt voor overheden, bedrijven en instellingen, zorgcentra en bedrijven in horeca en recreatie. Het materieel is zoveel mogelijk elektrisch aangedreven. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan de CO² reductie die de gemeente Amersfoort nastreeft. Er zijn 240 mensen werkzaam, verdeeld over 6 vestigingen. Het werk in Vathorst wordt vanuit de vestiging Harderwijk gecoördineerd.
De Ridder blijft nog wel zichtbaar in de wijk, omdat het bedrijf verantwoordelijk blijft voor de groenaanleg. Daarnaast snoeit De Ridder in het eerste kwartaal van dit jaar de bomen die daarvoor aan de beurt zijn. 

Bekijk ook...