Nieuws

Werkzaamheden Terschellingkade – Oeverweg

Vanaf maandag 13 maart a.s. start aannemer Meijerink met de laatste fase van de definitieve inrichting van de Terschellingkade en Oeverweg. Het gaat om het gedeelte tussen de kruising met de Amelandhof en de kruising met de Domstraat. Onder andere wordt dan het definitieve asfalt op de rijbaan aangebracht.

De Terschellingkade en Oeverweg tussen de kruisingen Vlielandhof en Domstraat zijn in verband met deze werkzaamheden van 13 tot en met 24 maart a.s. afgesloten voor autoverkeer. De wegafsluiting is met rood in bijgaande afbeelding weergegeven. Voor fietsers wordt langs de afsluiting een tijdelijke ontsluiting naar de Domstraat gemaakt.

Van 22 tot en met 24 maart a.s. wordt ook de Terschellingkade tussen Vlielandhof en Amelandhof (inclusief de kruising met de Amelandhof) afgesloten voor autoverkeer. Op deze dagen worden de laatste asfaltlagen op de rijbaan aangebracht. Deze wegafsluiting is met groen in de afbeelding weergegeven.

In verband met de werkzaamheden is de Texelstraat-Noord vanaf de Oeverweg in die periode voor autoverkeer niet bereikbaar. Er wordt een omleiding ingesteld via de Boerderijenboulevard, Laakboulevard en Lovink. De bussluis bij Texelstraat-Zuid en -Noord wordt dan tijdelijk buiten werking gesteld. De omleidingsroute is met paarse pijlen in de afbeelding weergegeven.

Bekijk ook...