Nieuws

Werkzaamheden Nijmegenstraat

Vanaf maandag 20 maart a.s. start aannemer Timmer met de definitieve inrichting van de Nijmegenstraat in Laakse Tuinen. Het tijdelijk asfalt wordt dan verwijderd en de definitieve klinkerbestrating wordt aangebracht. Voorlangs de even huisnummers worden ook het definitieve voetpad, openbare parkeervakken, inritten en groenvakken aangelegd. Onder voorbehoud van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden tot en met eind april a.s. Omdat het om een langere straat gaat, worden de werkzaamheden in vier fasen uitgevoerd. De fasering met de bijbehorende data zijn op het kaartje weergegeven. Het voetpad langs de oneven huisnummers blijft toegankelijk. Tijdens de afsluiting van fase B wordt het eenrichtingsverkeer op de Opijnenstraat en Nederhemertstraat tijdelijk opgeheven. De weergegeven data zijn prognoses en zijn mede afhankelijk van de weersomstandigheden in deze periode.

 

Bekijk ook...