Nieuws

Werkzaamheden Laan van Bovenduist

Vanaf 19 februari a.s. start aannemer Smink Infra met de definitieve inrichting van de tweede fase van de Laan van Bovenduist. Het gaat om de noordoostelijk gelegen rijbaan tussen Venlolaan en Ammerzodenlaan en het laatste gedeelte van de zuidwestelijke rijbaan ter hoogte van Tatra. Beide werkvakken zijn in rood met A en B op de situatietekening weergegeven. De werkzaamheden duren tot 29 maart a.s. en zijn mede afhankelijk van de weersomstandigheden in deze periode.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden wordt het werkvak afgesloten voor al het verkeer. De volgende bereikbaarheidsmaatregelen worden getroffen (zie hiervoor ook de situatietekening):
– Blauwe pijl: omleidingsroute vanaf de Laan van Bovenduist naar de Ammerzodenlaan en Pyreneeën;
– Groene pijl: omleidingsroute vanaf de Venlolaan naar de Laan van Bovenduist. Hiervoor wordt een tijdelijke doorsteek door de middenberm gemaakt;
– Paarse pijl: het verkeer ter plaatse van werkvak B wordt via de parallelweg omgeleid.

 

Bekijk ook...