Nieuws

Werkzaamheden Kerkdrielkade

Vanaf maandag 13 februari a.s. start aannemer Timmer met de definitieve inrichting van de Kerkdrielkade. Het gaat om het gedeelte tussen de Tiellaan en de Ammerzodenlaan. Het tijdelijk asfalt wordt dan verwijderd en de definitieve klinkerbestrating wordt aangebracht. Onder voorbehoud van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden tot en met medio april a.s. Omdat het om een langere straat gaat worden de werkzaamheden in vier fasen uitgevoerd. De fasering met de bijbehorende data zijn op bijgaande afbeelding weergegeven. Per fase wordt de rijbaan binnen het werkvak afgesloten. Het voetpad blijft begaanbaar zodat aangrenzende woningen te voet bereikbaar blijven. De weergegeven data zijn prognoses en zijn mede afhankelijk van de weersomstandigheden in deze periode.

 

Bekijk ook...