Nieuws

Werkzaamheden in Waterdorp

Vanaf maandag 29 augustus 2022 start Smink Infra met de definitieve inrichting van de Hogesteeg, Baak van Renesse en Baak van Stellendam. De tijdelijke bestrating wordt verwijderd, waarna de definitieve klinkerbestrating wordt aangebracht. Langs de oostkant van de Hogesteeg worden ook de bermen afgewerkt en de toegangsdammen van de aangrenzende woningen worden op de Hogesteeg aangesloten. De totale werkzaamheden duren tot en met eind februari 2023.

Fasering
De werkzaamheden worden in vijf fasen uitgevoerd. De fasering met de bijbehorende data (prognose) is op de kaart weergegeven (download). Per fase wordt het werkvak afgesloten voor het verkeer. Als een werkvak wordt afgesloten is het niet meer mogelijk om met de auto bij de aangrenzende woningen en parkeerplaatsen te komen.

Bereikbaarheid

Fase 1:
In deze periode is de Baak van Stavenisse tijdelijk bereikbaar via het naastgelegen deelplan Laakse Tuinen (Maastrichtkade – Maasbommelkade). Daarvoor wordt het eenrichtingsverkeer gedurende deze fase opgeheven. Deze maatregel geldt alleen voor bestemmingsverkeer. De adressen Hogesteeg 101 t/m 109 zijn in deze periode via een tijdelijke doorsteek tussen de Baak van Renesse en Hogesteeg bereikbaar.

Fase 2 t/m 4:
Tijdens de werkzaamheden in fase 2 t/m 4 wordt het doorgaand verkeer belemmerd en ter plaatse omgeleid. Dit kan  betekenen dat in omliggende straten het eenrichtingsverkeer in deze periode tijdelijk wordt opgeheven.

Tijdens fase 3 wordt voor de bereikbaarheid van de Baak van Stavenisse en Hogesteeg 101 t/m 109 de tijdelijke doorsteek tussen Baak van Renesse en Hogesteeg gebruikt. Deze verbinding is met een groene pijl op de situatietekening weergegeven.

Fase 5:
Binnen deze fase wordt ook de kruising Hogesteeg – Baak van Stellendam – Baak van St. Philipsland aangelegd. Als de kruising klaar is, wordt deze direct aansluitend opengesteld voor het verkeer. Tijdens de afsluiting van deze kruising wordt het verkeer via de achterliggende straten omgeleid via rotonde 5, Baak van Breskens en Baak van Renesse. Enkele weken voorafgaand aan de afsluiting van de kruising wordt de omleiding via de website en Facebook gecommuniceerd.

Weersomstandigheden
Weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de werkzaamheden en de planning. Mocht daar sprake van zijn, dan wordt daarover via de website en Facebook gecommuniceerd.

 

Kaart fasering B v Renesse Hogesteeg B v Stellendam

Bekijk ook...