Nieuws

Werkzaamheden in De Bron

Verkeersmaatregelen Straat van Gibraltar
In week 46-47 zal op de Straat van Gibraltar in de Bron tussen IJmeer en Veluwemeer eenrichtingsverkeer worden ingesteld als tijdelijke maatregel voor de duur van de naastgelegen woningbouw, naar verwachting tot in het 1e kwartaal 2020. Het verkeer richting de Boulevard (de wijk uit) kan via Veluwemeer -Alkmaardermeer en Bornberg rijden.

 

Toelichting op verkeersmaatregel
Bouwbedrijf Schoonderbeek is onlangs gestart met de bouw van in totaal 20 woningen aan de Straat van Gibraltar. Om de bouwer voldoende werk- en opstelruimte te bieden en het reguliere verkeer veilig te kunnen afhandelen, wordt een deel van de bestaande rijbaan gebruikt als bouwterrein en afgezet met bouwhekken. Het bouwhek zal in het asfalt worden aangebracht, waardoor alleen ruimte overblijft voor eenrichtingsverkeer.

Met de bouwer is afgesproken dat bouwverkeer via IJmeer moet aan- en afrijden. Het laden en lossen van bouwmaterialen moet zoveel mogelijk binnen de bouwhekken plaatsvinden, via entrees aan de kant van het IJmeer. Vrachtwagens moeten daar derhalve achteruit kunnen insteken. Daarnaast wordt door een andere aannemer de woning gebouwd op een zelfbouwkavel. Bevoorrading van de bouwplaatsen vindt meestal in de ochtendspits plaats. Om hinder en conflicten tijdens de ochtendspits te minimaliseren en om de veiligheid te bevorderen is besloten voor de rijrichting IJmeer – Veluwemeer.

Werkzaamheden Straat van Dover en Grevelingemeer
Zodra de werkzaamheden aan Straat van Dover tussen Victoriameer en Alkmaarderkeer zijn afgerond (rond week 46/47) start de firma Smink met het definitief bestraten van de rijbaan op Straat van Dover vanaf Drontermeer tot Straat van Gibraltar, inclusief het laatste gedeelte van Grevelingenmeer. Deze werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd en zijn (onder voorbehoud vorstverlet) eind februari 2019 klaar.

Bekijk ook...