Nieuws

Werkzaamheden Baak van Breskens vanaf 11 januari

Vanaf 11 januari 7.00 uur starten de werkzaamheden voor de definitieve inrichting van het resterende deel van de Baak van Breskens tot aan rotonde 5 (fase 2 en 3). De aannemer start die dag in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) met de definitieve inrichting naast de kruising van de Baak van Breskens met de Baak van Brielle. Deze fase loopt tot aan de kruising met de Baak van Brouwershaven. Deze werkzaamheden worden naar verwachting rond 29 januari afgerond.

De derde fase betreft de kruising van de Baak van Breskens met de Baak van Brouwershaven en het deel tot rotonde 5. In dit deel wordt ook asfaltwerk uitgevoerd. Omdat hiervoor speciale machines moeten komen, worden deze werkzaamheden gecombineerd met asfaltwerkzaamheden in de buurt. Daarom wordt in de week van 8 februari dit werkvak opgebroken en gestart met de aanleg van de definitieve inrichting. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot 24 februari. De omleiding wordt ter plekke met borden aangegeven. Direct omwonenden hebben hierover een brief in de bus gekregen.

Ondanks de landelijk afgekondigde maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, kunnen de werkzaamheden voor het aanbrengen van de definitieve bestrating doorgang vinden. Uiteraard hebben de maatregelen ook gevolgen voor de aannemer die de werkzaamheden uitvoert en is er minder flexibiliteit qua inzet van personeel. Wij gaan er voor alsnog vanuit dat de aangegeven planning haalbaar is. Mocht gedurende de uitvoering de situatie veranderen dan informeren wij u hierover.

 

Bekijk ook...