Nieuws

Werkzaamheden Amelandhof

Dinsdag 12 juli start Meijerink Wegenbouw met de definitieve inrichting van het Amelandhof. Naar verwachting is het werk half september afgerond. Het gaat daarbij om het gedeelte tussen Terschellingkade en het parkeerhof naast GymXL. In de situatietekening is dit werkvak aangegeven. Auto’s geparkeerd op het trottoir van het Amelandhof voorlangs appartementengebouw ‘de Factorij’ en Amelandhof 2-14 moeten maandag 11 juli verwijderd zijn. Tussen 12 juli en half september 2022 is het Amelandhof afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het trottoir bij de woningen Amelandhof 2-14 blijft wel bereikbaar. Ook het parkeerhof aan het Amelandhof blijft bereikbaar, via de Oeverweg- Texelstraat-Noord.

Het werk bestaat uit het verwijderen van het asfalt, aanpassingen van het riool en het aanleggen van de definitieve bestrating en parkeervakken met trottoir aan de noordkant van het Amelandhof. Met name de aanpassingen van het riool hebben impact op de planning. U zult van deze werkzaamheden helaas enige mate van overlast kunnen ervaren. Waar mogelijk zal onze aannemer werkzaamheden proberen te versnellen.

 

Bekijk ook...