Nieuws

Werkzaamheden aan Kruispunt 2

In de periode van 2 september 2019 tot uiterlijk 1 november 2019 wordt het kruispunt K2, Bergenboulevard, Laakboulevard met de Laan van Bovenduist, definitief ingericht. Ook vinden werkzaamheden plaats aan de parallelweg. Op het kruispunt komen verkeerslichten voor de (toekomstige) afwikkeling van het verkeer uit het plangebied Laakse Tuinen, via de Laan van Bovenduist. Hoofdaannemer van de werkzaamheden is Dura Vermeer Infra. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij het verkeer middels bebording langs de werkzaamheden geleid wordt. De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd. De werkzaamheden worden op reguliere werkdagen uitgevoerd tussen 07.00 en 17.00 uur, behalve het werk op één zaterdag, voor het aanbrengen van de deklagen. Dit betreft fase 3, gepland op 19 oktober 2019. Door weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden kan de planning van werkzaamheden wijzigen. Bewoners zijn geïnformeerd over de bereikbaarheid van hun woning gedurende de werkzaamheden.

Wegafsluitingen
Om de werkzaamheden aan de parallelweg te kunnen uitvoeren (fase 0) wordt de hele rijbaan ter plaatse van de werkzaamheden afgesloten. De stoep blijft begaanbaar, zodat voetgangers vrije doorgang houden tijdens de werkzaamheden. Lokaal verkeer wordt omgeleid.

Kaartje planning werkzaamheden K2

Bekijk ook...