Nieuws

Verkeerssituatie in Waterdorp aangepast

Vanaf week begin week 46 verandert de verkeerssituatie in Waterdorp.

Bouwbedrijf Schoonderbeek bouwt een aantal projecten in Waterdorp af. Na Paal 5, de Waterboerderij en de Brugwachterswoning wordt momenteel hard gewerkt aan Paal 6. Nu de eerste woningen binnen Paal 6 nagenoeg zijn afgerond zal Bouwbedrijf Schoonderbeek in week 46 aan de laatste bouwnummers beginnen langs de Baak van Stellendam.

Om deze woningen te kunnen bouwen zal de Baak van Stellendam voor de periode van maximaal een jaar moeten worden afgesloten. Zodoende wordt ruimte gemaakt voor de bouwplaats.

Verkeer vanuit Laakse Tuinen naar Waterdorp
In de Waterdorp nieuwsbrieven van maart 2019 en november 2019 is de definitieve ontsluitingsstructuur voor Waterdorp gepresenteerd. In de definitieve situatie is het voor autoverkeer niet meer mogelijk om vanuit Laakse Tuinen Waterdorp in te rijden via de Maasbommelkade – Baak van Stellendam. Deze eenrichtingsstructuur gaat vanaf week 46 in.

Bouwverkeer mag niet door de eerder opgeleverde delen van Waterdorp rijden. Als gevolg daarvan wordt alleen voor bouwverkeer een uitzondering gemaakt op deze eenrichtingsstructuur.

Verkeer van Noordereiland naar boulevard
De Baak van Stellendam is een uitgaande route. Nu deze route tijdelijk niet beschikbaar is, wordt een omleiding ingesteld via de Hogesteeg. Om verkeer over de Baak van Stavenisse te ontmoedigen wordt de huidige bouwweg op de kruising Hogesteeg- Baak van Renesse geblokkeerd. Na realisatie van Paal 6 wordt hier door OBV een groen- en speelvoorziening ingericht.

Momenteel wordt ook de woning op vrije kavel 25 afgerond. Deze kavel ligt aan de Baak van Stavenisse (zie ook de afbeelding). Omdat groot transport alleen via de Baak van Stavenisse ter plekke kan komen, kan deze straat sporadisch geblokkeerd zijn. Dit wordt vooraf aan omwonenden gemeld. Alleen op deze momenten kunnen bewoners gebruik maken van het regulier afgesloten bouwterrein op de Baak van Stellendam.

Kaartje eenrichting Waterdorp

Bekijk ook...