Nieuws

Verkeersmaatregelen in Laak 3 in uitvoering

In de zomer van 2021 verscheen de Nieuwsbrief Laak 3 waarin Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) de ontwikkelingen van deelplan Laak 3 heeft gedeeld met bewoners van Laak 1.  In deze nieuwsbrief is onder de kop ‘Verkeersmaatregelen Laak 3 en Laak 1A’ gemeld welke verkeersmaatregelen (en de achtergrond ervan) daar worden uitgevoerd. Voor deze verkeersmaatregelen is door de gemeente Amersfoort een verkeersbesluit genomen.

In opdracht van OBV zal Meijerink de verkeersmaatregelen uitvoeren tussen 14 maart en 14 april 2022. Aan de hand van de overzichtskaart en tabel is te zien welke maatregel wanneer wordt uitgevoerd. Voor de werkzaamheden bij de rood gemarkeerde vakken 1, 2, 5 en 7 wordt het auto- en/of fietsverkeer gedurende de werkzaamheden ter plaatse omgeleid.

 

Vak Maatregel Uitvoeringsplanning
1 Aanpassingen autobrug. Aansluitend openstelling brug en opheffen eenrichtingsverkeer Elburgstraat 14 t/m 18 maart
2 Aanpassingen fietsbrug. Aansluitend openstelling brug 21 en 22 maart
3 Aanpassing bocht parkeervak Elburgstraat 22 en 23 maart
4 Aanpassing parkeervakken Elburgstraat 23 t/m 25 maart
5 Aanleg verkeersdrempel Elburgstraat 28 en 29 maart
6 Aanpassing bocht Enkhuizerstraat 29 en 30 maart
7 Aanleg verkeersdrempel blokzijlpark 30 maart t/m 1 april
8 Doorsteek fietspad Blokzijlpark 4 t/m 8 april
9 Aanbrengen markeringen/ aanpassingen voetpad 11 t/m 13 april

 

 

Bekijk ook...