Nieuws

Verbeterde fietsroute in gebruik genomen

Fietsers in Amersfoort kunnen gebruik maken van twee verbeterde fietsroutes. De fietsroute van station Schothorst naar bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef en tussen Vathorst en Amersfoort-Centrum hebben bredere paden en betere bewegwijzering gekregen. Hierdoor is het voor fietsers veiliger en comfortabeler fietsen. De aanpak van de fietspaden komt voort uit het fietsplan van Amersfoort en het programma Goedopweg, het samenwerkingsverband van overheden en bedrijfsleven om de regio bereikbaar te houden.

Wethouder Hans Buijtelaar: ‘Amersfoort investeert veel in het stimuleren van fietsen, omdat de stad anders in de toekomst onbereikbaar wordt. In het fietsplan zijn 35 maatregelen beschreven die allemaal bijdragen aan beter en veiliger fietsen. De verbetering van de fietsroutes van en naar Amersfoort-Noord zijn hier mooie voorbeelden van.’

Breder fietspad geeft fietsers de ruimte
Het fietspad langs de Heideweg van en naar Vathorst is één van de weinig plekken waar fietsers de snelweg over kunnen steken. Daarmee is het ook één van de drukste fietsroutes van Amersfoort. Door het fietspad aan de centrumkant van het viaduct over de A1 te verbreden is het beter toegerust voor het grote aantal fietsers dat hier dagelijks passeert.

Duidelijke doorfietsroute
De fietsroute van station Schothorst naar bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef is voorzien van bewegwijzering en door de route rood te asfalteren is het duidelijker geworden wat de doorgaande route is. Zo is er een prettig en veilig traject gekomen voor het sneller afleggen van deze route.

Goedopweg: samenwerken aan betere bereikbaarheid
In Goedopweg werkt de gemeente Amersfoort samen met de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de U15 (het werkgeversnetwerk in de regio) aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Midden-Nederland.

Meer informatie over Goedopweg en de projecten is te vinden op www.goedopweg.nl.

Bekijk ook...