Nieuws

Tijdelijke dam wordt verwijderd

De tijdelijke dam tussen de Baak van Brouwershaven en de Laakboulevard wordt verwijderd. Hiermee komt de fiets- en voetgangersoversteek over de Laakboulevard op deze plek te vervallen en ook de verbinding vanaf rotonde 6 naar de dam wordt verwijderd. Na het verwijderen van de dam en het (brom)fietspad, wordt in de bermen de groenstructuur doorgezet. Daartoe worden bomen aangeplant. Het kaartje geeft een overzicht van de werkzaamheden.

Waarom deze werkzaamheden?
De dam en de -met verkeerslichten geregelde- kruising is destijds aangelegd als tijdelijke ontsluiting richting het scholencluster in De Laak. Daarnaast was de ontsluiting via de dam ook nodig tijdens faserings- en bestratingswerkzaamheden in Laak 2a. Dit omdat de scholen goed bereikbaar moesten blijven en omdat de definitieve aansluiting op rotonde 5 nog niet was gerealiseerd. Nu deze werkzaamheden afgerond zijn, is de dam voor deze functie niet meer nodig en kan de beoogde eindsituatie worden ingericht. Bovendien heeft het verkeerskundig de voorkeur om de aansluitingen met ontsluitingswegen alleen met verkeerslichten te regelen en de overige oversteekplaatsen van de rondweg (dus ook ter plaatse van de Laakboulevard) bij de rotondes te laten plaatsvinden.

Planning
De laatste week van augustus wordt gestart met het verwijderen van de verkeerslichten. Aansluitend wordt begin september gestart met het verwijderen van de dam en de fiets- en voetpaden en worden de bermen ingezaaid. Het planten van de bomen wordt vervolgens eind van dit jaar gedaan als het blad van de bomen is.

Bereikbaarheid
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt het verkeer op de Laakboulevard tussen rotonde 5 en rotonde 6 in één richting omgeleid over de busbaan. Bij de werkzaamheden aansluitend op de Baak van Brouwershaven en de parallelweg van de Laakboulevard, wordt de halve rijbaan afgesloten. Vanaf de start van de werkzaamheden wordt de verbinding naar de Laakboulevard afgesloten en vindt de ontsluiting via de rotondes plaats, zoals in de definitieve situatie nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

 

Kaartje verwijderen dam DEF

Bekijk ook...