Nieuws

Start werkzaamheden Bergenparkbuurt

In deelplan Velden 1F; de Bergenparkbuurt, start Smink Infra eind januari 2022 met de bouwrijp werkzaamheden. Deze bestaan onder andere uit het verwijderen van bomen, het verwijderen van verhardingen met parkeerplaatsen -die ontsloten worden via rotonde 3-, het op hoogte brengen van bouwkavels, aanbrengen van riolering en het aanbrengen van de bouwwegen.

Bouwrijp maken betekent dat de ondergrond geschikt wordt gemaakt om straks woningbouw te kunnen realiseren. De werkzaamheden starten eind januari a.s. en duren tot en met september 2022.

Kabels en leidingen
Vorig najaar hebben verschillende netbeheerders binnen het plangebied oude kabels en leidingen verwijderd ter voorbereiding op het bouwrijp maken. Vanaf mei 2022 worden in opdracht van de netbeheerders nieuwe kabels en leidingen aangelegd voor de nieuwe woningen. Deze werkzaamheden duren ook tot en met september 2022.

In de ‘Nieuwsbrief Velden 1F’ van augustus 2021, is meer te lezen over de ontwikkeling van deze nieuwe buurt  https://www.vathorst.nl/over-vathorst/downloads/

Bekijk ook...