Nieuws

Start bouwrijp werkzaamheden Podium

Vanaf maandag 18 oktober start Heijmans Infra met de bouwrijp werkzaamheden op Podium die in twee fasen worden uitgevoerd. Deze fasering is op het kaartje weergegeven en doorloopt elk afzonderlijk de volgende stappen: verwijderen van bomen, grondwerk met aanvullende onderzoeken, aanbrengen riolering en het aanbrengen van de bouwwegen.

De werkzaamheden binnen fase 1 starten vanaf maandag 18 oktober a.s. en duren tot en met januari 2022. De werkzaamheden binnen fase 2 starten in januari 2022 en lopen door tot en met maart 2022.

Toekomstige bouwontsluiting
Als de bouwrijp werkzaamheden zijn afgerond start naar verwachting omstreeks 1 juli 2022 de bouw van het eerste woonblok. Voor het bouwverkeer van de woonblokken op Podium wordt door de gemeente Amersfoort een tijdelijke ontsluiting aangelegd, rechtstreeks naar de Verbindingsweg. Deze locatie is op het kaartje met een paarse pijl weergegeven. Als deze ontsluiting in gebruik is, wordt de maximaal toegestane snelheid op de Verbindingsweg tussen de Boerderijenboulevard en de stoplichten bij CCNL 50 km/uur (is nu 70 km/ uur).

Kabels en leidingen
In september zijn verschillende netbeheerders gestart met het verleggen en verwijderen van kabels en leidingen op Podium. Deze werkzaamheden duren nog tot eind oktober 2021. In de periode april – juni 2022 komen zij terug om de nieuwe kabels en leidingen rond het eerste woonblok aan te leggen.

Kademuren
Naast de reguliere bouwrijp werkzaamheden start Heijmans Infra eind oktober ook met de bouw van twee kademuren langs de Coulissen. De locatie van deze kademuren is met rood op de kaart aangegeven. Vanaf november wordt begonnen met het drukken van de stalen damwanden (trillingsvrij). Vervolgens worden de damwanden bekleed met metselwerk en een leuning. Deze werkzaamheden duren tot ca. juni 2022. Parallel aan deze werkzaamheden wordt de watergang langs de Coulissen in het definitieve profiel gegraven.

 

 

Onvoorziene weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op genoemde planningen.

Bekijk ook...