Nieuws

Stand van Zaken De Bron

Stand van zaken De Bron
Onderstaand is een kaart van deelplan De Bron afgebeeld met daarop de woningen weergegeven die zijn bewoond, in aanbouw zijn/ binnenkort in aanbouw gaan en in verkoop zijn.

In de vorige nieuwsbrief maakten wij melding van destudie naar de definitieve inrichting van de omgeving van het waterbassin. Deze is op dit moment nog niet gereed. Wanneer hier meer informatie over bekend is, laten wij u dit in een volgende nieuwsbrief weten.

Bekijk ook...