Nieuws

Rotonde 1 wordt aangepakt

De gemeente Amersfoort laat weten dat de reconstructie van rotonde 1 in Vathorst in voorbereiding is. Dit is nodig om de doorstroming en de verkeersveiligheid ter plekke te kunnen verbeteren. Hiervoor moeten 30 bomen worden gekapt. De gemeente gaat op 4 en 5 april de betreffende bomen kappen. De bomen zijn vooraf geïnspecteerd op broedende vogels.

Nadat de bomen zijn gekapt kunnen de werkzaamheden aan de rotonde starten. De werkzaamheden beginnen voor de zomer en duren ongeveer 8 tot 10 weken. Ze worden gefaseerd uitgevoerd, om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Motorvoertuigen op de Bergenboulevard kunnen de rotonde blijven gebruiken, maar moeten wel rekening houden met hinder. Het verkeer richting Olympus en Drieberg wordt met bebording omgeleid. Fietsers worden tijdens de werkzaamheden omgeleid via rotonde 2 en rotonde 16.

Aanplant nieuwe bomen
In het najaar van 2019 worden circa 34 nieuwe bomen geplant ter compensatie van de gekapte bomen en het versterken van de groenstructuur. Ook zorgen wij voor een betere groeiplaats. De herplant vindt komend najaar plaats, omdat de weersomstandigheden voor het planten van bomen dan gunstiger is.

Bekijk ook...