Nieuws

Ontmanteling tijdelijk parkeerterrein aan de Coulissen 

Sinds de opening van NS-station Vathorst is aan de Coulissen een tijdelijk parkeerterrein voor treinreizigers ingericht. Nu het definitieve P&R terrein aan Texelstraat-Zuid en Texelstraat-Noord gereed is, wordt het parkeerterrein aan de Coulissen binnenkort ontmanteld. Vanaf 22 maart is hiervoor een vooraankondigingsbord bij de entree van de Coulissen geplaatst. Ook wordt vanaf de Coulissen het nieuwe P&R terrein met blauwe borden ‘P station’ aangeduid.

Het P&R terrein ligt in deelplan Laak 3 aan de Texelstraat-Zuid en Texelstraat-Noord en is op dit moment alleen bereikbaar via Lovink en het stationsplein. Laak 3 is nog volop in ontwikkeling. Als dit deelgebied klaar is wordt ter hoogte van Texelstraat-Zuid en Texelstraat-Noord een bussluis aangelegd om sluipverkeer door Laak 3 te voorkomen. Vanaf dat moment zal het noordelijk deel van het parkeerterrein alleen vanaf de oeverweg/ verbindingsweg bereikbaar zijn. Het zuidelijk blijft toegankelijk via Lovink en het stationsplein.

Route PR station Vathorst

Bekijk ook...