Nieuws

Omwonenden geïnformeerd over Podium

De gemeente Amersfoort wil kantorenlocatie Podium in Vathorst ontwikkelen tot een locatie voor kantoren én woningen. Daarbij werkt de gemeente samen met ontwikkelaar en bouwer Heijmans. In de afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om de Podium-locatie op deze manier te ontwikkelen. Uit deze verkenning blijkt dat Podium ruimte biedt voor een kwalitatief goed woningbouwprogramma voor ca. 400 woningen, in een mix van grondgebonden woningen en appartementen. Om omwonenden te informeren, organiseerde de gemeente, samen met Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) op 8 april jl. een bijeenkomst in het i-Centrum Vathorst. Ruim 50 bewoners lieten zich informeren door wethouder Buijtelaar en bureau Palmbout Urban Landscapes. Ook was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Bent u geïnteresseerd in de stedenbouwkundige verkenning voor Podium, dan kunt u er kennis van nemen via de website van de gemeente.

Bekijk ook...