Nieuws

Nieuwsbrief Laakse Tuinen staat online

De eerste nieuwsbrief Laakse Tuinen (juli 2021) staat online en is te downloaden of online te bekijken. De nieuwsbrief bevat vooral informatie over de scholen die zich in Laakse Tuinen gaan vestigen, het voorzieningencluster en het toekomstige Westelijk park. Om dit alles te kunnen realiseren is een RO-procedure in voorbereiding, in de vorm van een nieuw bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan zal na de zomer gereed zijn voor besluitvorming door de gemeente Amersfoort. Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt het plan gepubliceerd. Lees er meer over in de nieuwsbrief!

Bekijk ook...