Nieuws

Nieuwsbrief Laakse Tuinen online

De nieuwsbrief Laakse Tuinen (Juni 2022) geeft een actueel beeld van de ontwikkelingen over het Westelijk park en het scholen- en voorzieningencluster. Hiervoor is een RO-procedure voor een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Deze procedure is nodig om het Westelijk park, het voorzieningencluster -bestaande uit twee scholen, kinderopvang en een aantal zorgvoorzieningen- te kunnen realiseren.

In de nieuwsbrief leest u meer over het groeimodel waarmee het park wordt aangelegd, de stand van zaken rond de scholen en voorzieningen en over de voorlopige planning. Ook kunt u lezen dat er een bewonersavond gepland is, waarop door West 8 het concept voorlopig ontwerp voor het park wordt toegelicht. Deze avond vindt plaats op 27 september in restaurant ‘Bij Lot’ in Waterdorp. Zet de datum alvast in de agenda. De algemene uitnodiging voor deze avond komt in deze e-nieuwsbrief die in week 34 verschijnt.

U kunt de nieuwsbrief online lezen of downloaden.

Bekijk ook...