Nieuws

Maaiwerkzaamheden in de Laak

Op 1 april 2020 begint het nieuwe vaarseizoen. Vooruitlopend daarop nemen Gemeente Amersfoort en Waterschap Vallei en Veluwe verschillende maatregelen om het varen in en rond Vathorst en de polder Arkemheen mogelijk te maken.

Laaksluis
Begin februari is de bediening van de Laaksluis in Vathorst aangepast. De schuiven openen en sluiten nu automatisch. De sluis is daardoor makkelijker te passeren.

Waterplanten
Het heldere water van de Laak zit vol voedingsstoffen. Dat is een ideale omgeving voor inheemse waterplanten, zoals het Aarvederkruid. Dat groeit dan ook explosief. Vorig jaar werd duidelijk dat Aarvederkruid en andere begroeiing het varen steeds meer belemmeren. Daarom wordt die begroeiing verwijderd, tussen de sluis bij de Workumstraat (Vathorst) en de sluis bij restaurant De Kooi. Dat gebeurt met een kraan vanaf het fietspad langs de oever. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. In deze periode wordt ook zo min mogelijk hinder veroorzaakt voor de eventuele eerste broedende watervogels.

Handmatig of elektrisch
Sinds 1 januari 2020 mag in het hele stroomgebied van de Laak alleen nog handmatig of elektrisch aangedreven gevaren worden. Dus ook in en rond Vathorst zijn brandstofmotoren niet langer toegestaan. Daarmee wordt geluidhinder in en rond Vathorst en de polder Arkemheen beperkt.

Kijk voor meer informatie over het varen op de Laak in en rond Vathorst op de site van de gemeente.

Bekijk ook...