Nieuws

Laatste nieuwe straatnaam in Hooglanderveen

Het is in Hooglanderveen een mooie traditie om nieuwe straatnamen te vernoemen naar inmiddels overleden dorpsbewoners, die veel voor het dorp hebben betekend. In januari 2018 is vermoedelijk het laatste nieuwe straatnaambord geplaatst, Hooglanderveen is volgebouwd en er komen waarschijnlijk geen nieuwe straatnamen meer bij.
De straatnaam ‘Willem Tomassenlaan’ is ontstaan na een uitgebreid inspraaktraject, een besluit in de ALV van de Belangenvereniging Hooglanderveen en ondersteund door de Voetbalvereniging Hooglanderveen. Ook is er prettig overleg geweest met de Commissie Straatnaamgeving van de Gemeente Amersfoort. Dit resulteerde uiteindelijk in een voordracht aan de Gemeente Amersfoort.

Centrale rol
Willebrordus Johannes Tomassen (29/11/1925- 22/02/2001) heeft in de naoorlogse gemeenschap van Hooglanderveen een centrale rol gespeeld: als één van de oprichters van de Voetbalvereniging Hooglanderveen, als eigenaar van dorpscafé ’t Houteveen en als lid van het koor van de parochie Sint Joseph. Het sportcomplex van Hooglanderveen is naar hem vernoemd. De in 1946 opgerichte voetbalvereniging waarin hij zelf zeer verdienstelijk heeft gespeeld en waarvoor hij decennia lang actief was als bestuurslid en als beheerder van de sportvelden.

Het dorpscafé ’t Houteveen, tegenover de parochiekerk, dat hij sinds de jaren zestig samen met zijn vrouw exploiteerde, groeide uit tot een groot sociaal middelpunt in het dorp.
Voor het Herenkoor van de Sint Josephparochie heeft Tomassen zich maar liefst 45 jaar ingezet. Voor zijn verdiensten ontving hij de onderscheiding van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging. Tomassen was Ridder in de Orde van Oranje Nassau en Drager van het Ereteken voor Orde en Vrede.

B&W van Amersfoort hebben deze voordracht bekrachtigd met een B&W besluit nr 2247693 van 21 november 2006. Sindsdien staat op gemeentelijke kaarten en op Google Maps de Willem Tomassenlaan ingetekend. Dat de plaatsing van het straatnaambord nog 12 jaar geduurd heeft heeft onder meer te maken met de vertraagde sloop van de voormalige Van Bekkumhal.

Op de foto: Leida Tomassen-Traa bij het nieuwe straatnaambord.

Een volledig register van alle straatnamen, en hun betekenis, is te lezen op de website van de Belangenvereniging Hooglanderveen. 

Bekijk ook...