Nieuws

Herinrichting Paulinapolder/Lovink start in week 10

Vorig jaar heeft Ontwikkelingsbedrijf Vathorst een nieuwe inrichting voor de Paulinapolder en het Lovink aangekondigd. Deze nieuwe inrichting heeft als doel de Paulinapolder om te vormen tot een prettig stationsplein voor bewoners, bezoekers en reizigers. Met meer groen worden toekomstige klimaateffecten beter opgevangen. Dat groen verbetert tevens de verblijfskwaliteit en geeft het gebied betekenis voor flora en fauna. Deze vergroening loopt, langs het Lovink, door tot op rotonde 8. Tegelijkertijd worden fietsverbindingen hersteld en wordt de rijweg, inclusief de druppelronde tussen Vrouwenpolder en rotonde 8, vervangen door een nieuwe asfaltconstructie. Aannemer Meijerink Wegenbouw bv voert de herinrichting uit. De aannemer start in week 10 (tweede week van maart) en voert het werk aan het asfalt, busperrons, fietspaden en onder meer trottoirs in fases uit. Voor de bouwvak (eind) juli zijn de werkzaamheden afgerond. Het nieuwe pocketpark op het stationsplein wordt na de bouwvak ingericht. Samen met onze aannemer, gemeente en onder andere vervoersbedrijven, heeft OBV de werkzaamheden zodanig gefaseerd dat de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt blijft. Omwonenden, ondernemers en instellingen ontvangen in de tweede helft van februari een brief met nadere informatie.

Fasering en planning
De komende periode worden diverse omleidingen ingesteld en zijn bushaltes tijdelijk buiten gebruik.

De planning van de werkzaamheden ziet er in grote lijnen als volgt uit:
– in week 10 start Meijerink Wegenbouw met diverse voorbereidende werkzaamheden
– in week 13 wordt een deel van Lovink afgesloten (tussen Vrouwenpolder en doorsteek naar Laakboulevard)
– in week 15 wordt de Vrouwenpolder gedurende twee weken afgesloten voor verkeer
– voor Koningsdag rondt Meijerink de aansluiting van de Vrouwenpolder op rotonde 8 af en wordt deze direct weer opengesteld
– vanaf begin mei start Meijerink aan de Paulinapolder (Stationsplein) om vervolgens begin juli het gedeelte Lovink tussen Paulinapolder en de doorsteek naar de Laakboulevard opnieuw te asfalteren
– voor de bouwvak is deze fase van het werk afgerond
– na de bouwvak start de inrichting van het nieuwe pocketpark op het stationsplein
– in het eerste kwartaal 2024 worden de bomen en het groen aangeplant.
Na de aanplant zal het pocketpark worden geopend.

Aansluitend op de werkzaamheden aan het Lovink en de Paulinapolder start de gemeente Amersfoort na de bouwvak met de reconstructie van rotonde 9 tot voorrangsplein. Omdat zowel de werkzaamheden aan  Lovink en Paulinapolder als de werkzaamheden aan rotonde 9 gevolgen hebben voor het verkeer, zijn deze werkzaamheden op elkaar afgestemd.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het ontwerp dan verwijzen wij u graag door naar ons eerdere nieuwsbericht: https://www.vathorst.nl/nieuws/herinrichting-paulinapolder-en-lovink/

Wilt u meer weten van de werkzaamheden, waaronder de verdere uitwerking van de fasering en de omleidingen, dan kunt u een e-mail sturen naar Maarten de Weerd (m.deweerd@vathorst.com). U ontvangt dan via OBV en de aannemer actuele informatie over werkzaamheden, fasering en omleidingen. U kunt uiteraard ook de nieuwsberichten op www.vathorst.nl en op Facebook Vathorst in de gaten houden.

Wilt u meer weten over de reconstructie van rotonde 9?  Daar leest u meer over op https://www.amersfoort.nl/rotonde-9-bij-vathorst-podium-wordt-een-voorrangsplein

 

 

Bekijk ook...