Nieuws

Giel van der Vlies directeur Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

Met ingang van 1 januari 2011 is de heer Giel van der Vlies benoemd tot statutair directeur van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. Samen met statutair directeur Frans van der Horst geeft de heer Van der Vlies vanaf dat moment leiding aan Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV), de organisatie die de nieuwe wijk Vathorst in Amersfoort realiseert. Giel van der Vlies is al geruime tijd financieel manager bij OBV.

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst is de uitvoeringsorganisatie van de publiek-private samenwerking tussen de gemeente Amersfoort en een consortium van vijf marktpartijen – de aandeelhouders. Alle partners hebben er vertrouwen in dat de verdere realisatie van Vathorst in goede handen is bij deze twee directeuren.

Van der Vlies is de afgelopen tien jaar zeer betrokken geweest bij de ontwikkeling van Vathorst. Niet alleen op het gebied van financieel management, maar ook bij de totstandkoming van de vele voorzieningen in de wijk. Ook in zijn nieuwe rol zal hij de financiën blijven aansturen en enthousiast aan het succes van Vathorst blijven werken.

De wijk Vathorst in Amersfoort is na tien jaar bouwen een levendige wijk met ruim vijftienduizend inwoners en opvallend veel voorzieningen. Voor de komende tien jaar is het de opgave om de wijk verder vorm te geven. De aandacht is de komende tijd met name gericht op het bouwen van de deelplannen De Bron en De Laak, wijken met een bijzonder karakter. Naar schatting worden er nog rond de vijfduizend woningen gebouwd, komt er ruimte voor recreatie en zal het voorzieningenniveau op adequate wijze worden aangevuld. Verder is een speerpunt het beheer van de wijk. Voor de directeuren Van der Horst en Van der Vlies de opgave om deze verdere ontwikkeling van de wijk in goede banen te leiden.

Bekijk ook...