Nieuws

Werkzaamheden in Waterdorp

Bruggen Waterdorp
In Waterdorp moeten nog vier autobruggen worden afgebouwd. Deze bruggen zijn rood omcirkeld (A t/m D) op de situatietekening weergegeven. Deze werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van de definitieve leuning en het aanbrengen van asfalt op de brug. Voor de asfalteerwerkzaamheden blijven de bruggen enkele dagen afgesloten voor al het verkeer. Dit kan alleen bij droge weersomstandigheden. De volgende afsluitingen staan gepland:

– Brug A: 31 mei t/m 2 juni
– Brug B: 31 mei t/m 2 juni
– Brug C: 3 juni t/m 25 juni

Brug D wordt nog door bouwverkeer gebruikt. Op deze brug wordt daarom voorlopig geen asfalt aangebracht en blijft bereikbaar.

Hogesteeg en Baak van Zierikzee
Aansluitend aan de werkzaamheden bij brug C start Smink Infra vanaf maandag 7 juni met de definitieve inrichting van de Hogesteeg (tussen de Baak van IJmuiden en de Baak van Zierikzee) en de Baak van Zierikzee tot aan rotonde 5. De exacte locatie van het werkvak staat op de situatietekening weergegeven. Het tijdelijk asfalt wordt dan verwijderd en de definitieve klinkerbestrating wordt aangebracht. De werkzaamheden worden in de volgende drie fasen uitgevoerd:
– Hogesteeg: 7 juni t/m 2 juli
– Kruising Hogesteeg – Baak van Zierikzee: 21 t/m 2 juli
– Baak van Zierikzee: 28 juni t/m 23 juli

Bereikbaarheid
Per fase wordt de rijbaan binnen het werkvak afgesloten. Het voetpad blijft begaanbaar zodat voetgangers vrije doorgang hebben tijdens de werkzaamheden. Als een werkvak wordt afgesloten is het niet meer mogelijk om met de auto bij de aangrenzende woningen en parkeerplaatsen te komen. De aangrenzende woningen zijn hierover onlangs met een brief  geïnformeerd. Het doorgaand verkeer vanaf rotonde 5 naar Waterdorp en visa versa wordt omgeleid. De omleidingsroutes staan met paarse pijlen in de situatietekening weergegeven.

 

 

 

 

Bekijk ook...