Nieuws

Bouwrijp maken 1e fase Laakse Tuinen

Rond week 7 start de aannemer met de 1e fase van het bouwrijp maken van het plan Laakse Tuinen (Laak 2B). Het gaat in deze fase voornamelijk om het ophogen (met gemiddeld circa 1 meter) van het bestaande terrein tussen Waterdorp, rivier de Laak en de bestaande waterkering. In eerste instantie worden de toekomstige wegen en woonstraten opgehoogd met zand. Het benodigde zand is binnen Vathorst niet beschikbaar en wordt daarom aangevoerd uit het nieuwbouwproject ‘AFAS Experience Center’ in Leusden. Hier komt een grote hoeveelheid zand vrij, die vanaf week 7 dagelijks door vrachtwagens wordt getransporteerd via de Bergpas en de Bergenboulevard. De wagens rijden met gesloten klep. De periode waarbinnen zandtransporten plaatsvinden is afhankelijk van het tempo waarop het zand vrijkomt en is naar verwachting eind april/begin mei afgerond.

Bekijk ook...