Nieuws

Boerderijenboulevard proefgebied nieuwe boomsoorten

Gemeente Amersfoort laat in twee gebieden langs de Boerderijenboulevard en Laakboulevard 90 nieuwe bomen planten in verbeterde groeiplaatsen. Hiervoor moeten eerst vijftien dode bomen en oude boomstronken worden verwijderd. In de smalle bermen is te weinig ruimte om te werken zonder verkeershinder. In de periode van 7 tot 20 december is de Boerderijenboulevard in Vathorst van 09.00 uur en 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer kan via de overige boulevards omrijden. Waar het kan werkt de aannemer vanaf de busbaan. De bus rijdt dan tijdelijk over de reguliere rijbaan. Op werkplekken zonder busbaan wordt de rijbaan buiten de spits afgesloten. Het verkeer moet dan tijdelijk omrijden.

Aanleiding
Alle 1700 zuileiken langs de rondweg van Vathorst zijn geënt: twee eiksoorten zijn samengevoegd. Helaas blijkt dat de verbinding tussen de ent (de zuilvorm) en de onderstam niet goed vergroeit. In een aantal jaren slibben de vaten in de stam langzaam dicht en de eik gaat dood. Dit proces heet ‘uitgestelde onverenigbaarheid’ en is onomkeerbaar.
Gemeente Amersfoort vervangt iedere dode zuileik. In twee proefgebieden langs de Boerderijen- en Laakboulevard onderzoekt zij de komende jaren welke boomsoorten en ondergrondse omstandigheden het beste werken in de smalle middenbermen van de boulevards. Hiervoor is het nodig vijftien dode zuileiken te kappen. Daarna worden 90 nieuwe bomen geplant in negen verschillende boomsoorten zoals zuilvormige beuken, iepen en berken. Er worden geen zuileiken meer geplant.

Bekijk ook...