Nieuws

Blauwalg in het water van De Laak

Het Waterschap Vallei en Veluwe adviseert om contact met oppervlaktewater te vermijden!

Vanuit de Arkervaart en de Laak in Nijkerk/Amersfoort wordt water ingelaten vanuit de Randmeren. Dit water houdt het waterpeil van het achtergelegen gebied zoveel mogelijk op niveau. Zo wordt voorkomen dat kwetsbaar veen inklinkt.

Bij de inlaat vanaf de Randmeren is helaas blauwalg geconstateerd. Deze alg stroomt via de inlaat verder het gebied in. Dit houdt in dat de blauwalg verder wordt verspreid. Uit voorzorg waarschuwt het waterschap om contact met oppervlaktewater te vermijden in de Polder Arkemheen, Inlaatgebied Brede Beek Nijkerk en Inlaatgebied Laak en Vathorst. Dit geldt voor mens en dier. Mensen die in contact komen met het water kunnen huiduitslag en maag- en darmproblemen krijgen. Dieren die het water drinken, kunnen ernstig ziek worden of er zelfs aan overlijden.

Bekijk ook...