Nieuws

Bedrijfskavels geluidswal verkocht

Tussen Olympus en de Lindeboomseweg ontwikkelt OBV drie bedrijfskavels. De kavels zijn inmiddels aan verschillende ontwikkelaars verkocht. Net als bij Prenatal, Kees Smit of de Enrise worden de gebouwen in de geluidswal gebouwd. Afgelopen periode heeft OBV, in nauwe samenwerking met de gemeente en IMOSS (bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur), de bouwvoorwaarden voor deze kavels opgesteld. Naar verwachting worden de eerste bouwvergunningen eind 2022 aangevraagd.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de plannen voor de inrichting van de Olympus. Langs de Olympus, aan de kant van de hockey- en voetbalvelden, wordt een trottoir met begeleidende bomenrij gerealiseerd. Aan de andere kant komen bomen tussen de bedrijfskavels. In de keuze voor het soort boom wordt gezocht naar een grote biodiversiteit. De bedrijfskavels zullen met groene gevels en mogelijk zelfs groene daken, deze biodiversiteit verder versterken. Nadat de bedrijfskavels zijn gerealiseerd wordt de geluidswal op eindhoogte gebracht en de Olympus definitief ingericht.

 

Bekijk ook...