Categorie: Nieuws

Beleef Vathorst nummer 40 is uit!

Beleef Vathorst 40
Het nieuwe nummer van Beleef Vathorst ligt in de wijk. Nummer 40 heeft als thema ‘Aan tafel!’. Er staan artikelen in over wat er op tafel gezet kan worden, zoals yoghurt van Jeanette Bijl, kaas van Rob’s Kaas en Lekkernij of het heerlijke gerecht ‘Ceviche’ van Pilar van der Ham. Ook nieuws over de opening

Maatregelen bereikbaarheid Vathorst

De komende jaren groeit de wijk Vathorst uit naar zo’n 30.000 inwoners in 2030. Om Vathorst en Hooglanderveen bereikbaar te houden zijn maatregelen nodig. In 2015 is een bereikbaarheidsonderzoek Vathorst uitgevoerd. De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 10 mei 2016 ingestemd met de maatregelen uit dat onderzoek. In de special die hierover is uitgegeven staat

Werkzaamheden kruising Heideweg

Vanaf maandag 9 april starten de werkzaamheden aan de kruising Heideweg -Caraïben- Cycladen. Deze drukke kruising wordt aangepast. De huidige kruising is een gelijkwaardige kruising met een vrijliggend fietspad waarop fietsers voorrang hebben. Dit was voor veel weggebruikers onduidelijkheid. Tevens was er weinig zicht op het fietsverkeer vanuit de Caraïben vanwege een hoge erfafscheiding rondom boerderij Vathorst.

Tuinpark Laakzijde op nieuwe locatie van start

In Vathorst-Noord wordt tijdens NLdoet op zaterdag 10 maart een start gemaakt met Tuinpark Laakzijde. Iedereen die mee wil helpen met de aanplant van 1.200 struiken of met het vlechten van een wilgentenen omheining, kan zich aanmelden via info@laakzijde.nl of via de website van NLdoet. Met deze openingsactiviteit wordt een begin gemaakt met groen recreatief

Opruimactie bootjes start week later

Eerder kondigde Waterschap Vallei en Veluwe aan verwaarloosde vaartuigen in De Laak te verwijderen in de week van 5 maart. De strenge vorst en de ijsgroei van vorige week bemoeilijkt het opruimen en het Waterschap zal de opruimwerkzaamheden uitvoeren zodra het ijs verder gesmolten is. Gelet op de temperatuur de komende week, is de verwachting dat

Zieke bomen worden gekapt

Vanaf week 9 begint firma de Ridder met het kappen van diverse bomen in Vathorst en Hooglanderveen. Vorig jaar is in opdracht van de gemeente Amersfoort een uitgebreide boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Daaruit bleek dat sommige bomen niet gezond zijn en dat ze geen toekomst meer hebben. Vorig jaar is een kapvergunning aangevraagd voor deze bomen. De vergunning is

Opruimactie verwaarloosde vaartuigen in De Laak

De Laak is een waterrijke wijk, waar inwoners ook varend kunnen genieten van hun woonomgeving. In de wateren van de wijk De Laak zijn op verschillende locaties vaartuigen aangetroffen die gezonken of verwaarloosd zijn. Het Waterschap Vallei en Veluwe gaat deze verwaarloosde vaartuigen verwijderen en past hiervoor de Wrakkenwet toe. Het verwijderen van de vaartuigen

Extra containers Wouda

Vathorsters maken veelvuldig en steeds vaker gebruik van het afvalstation aan de Wouda. Vooral de containers voor papier en PMD worden veel gebruikt en dat is natuurlijk goed nieuws voor het gescheiden inzamelen. Deze ondergrondse containers worden door de Rova dagelijks geleegd.  Nu de wijk groeit is de behoefte aan extra inzamelcapaciteit toegenomen en vandaar dat er extra