Page 6

Beleef Vathorst 35

Tekst Marjolein Hoogeveen | Fotografie OBV / Cees de Vries Plangebied met historisch karakter Weilanden, landbouwakkers, houtwallen en heidevelden bepaalden lange tijd het aanzicht van het huidige Vathorst. Oorspronkelijk was Vathorst deel van het buitengebied van Hooglanderveen. Het westen van het gebied behoorde tot de polder Bovenduist. In het gebied stonden enkele oude boerderijen en huizen aan de Hogesteeg en de Calveenseweg. De Hogesteeg liep door tot aan de Nieuwe Laak, die via de Polder van Arkemheen doorliep tot aan het Nijkerkernauw. In de plannen voor het nieuwe Waterdorp in De Laak, vormt dit ruimtelijk dna een belangrijke inspiratiebron. 6 | beleef VATHORST 2016 Het Waterdorp bestond oorspronkelijk uit een uitgestrekt moerasgebied met ondiepe beekdalen en lokaal beboste hoogtes. Wie goed kijkt, ziet dat er in het gebied hoogteverschillen zijn. Dit hangt samen met de afzetting van het oude dekzand ongeveer 114.000 tot 9.500 jaar v. Chr.. Door de wind zijn hier dekzandruggen ontstaan; hoger gelegen delen waarop tegenwoordig bijvoorbeeld de Hogesteeg ligt. Het waren destijds favoriete locaties voor bewoning en akkerbouw. Bij opgravingen is gebleken dat de eerste vormen van bewoning teruggaan tot omstreeks 8.000 tot 4.000 v. Chr.. Omdat vaste verblijfplekken door een gebrek aan voedsel zeldzaam waren, is het waarschijnlijk dat de eerste bewoners vooral rondreizende jagers en verzamelaars waren. Vermoedelijk begon men in 1100 - 1150 met de ontginning van Calveen, het huidige westelijke deel van Vathorst. Bij de ontginning van de polder werd de bestaande verkaveling van al ontgonnen gebieden WATERDORP:


Beleef Vathorst 35
To see the actual publication please follow the link above