Page 29

Beleef Vathorst 35

Dossier 2016 beleef VATHORSt | 29 Hillegersberg in Rotterdam Tot 1941 was Hillegersberg een zelfstandige gemeente. Tegenwoordig is Hillegersberg- Schiebroek een van de noordelijke deel- gemeenten van Rotterdam. Hillegersberg ligt in een water- en lommerrijk gebied met de Bergse Plassen, twee voormalige veenafgravingen. Aan de oostelijke kant wordt de wijk begrensd door de rivier de Rotte. Verschillende kenmerken van deze buitenwijk van Rotterdam hebben het plan Laak 2B geïnspireerd. Denk aan de rustige straten, in een groene omgeving. Ook is er veel ruimte voor water en heeft de wijk zijn dorpse karakter behouden. De bewoners hebben zowel de stad als de natuur binnen hand- bereik. Zij wonen aan statige, brede singels en hebben groene voortuinen. De meer informele achterkant van de woningen ligt vaak aan het water. op de tekentafel’ verder. ‘Om ervoor te zorgen dat de waterhuis- houding op orde blijft, moet in de woonwijk een bepaald percentage aan ‘nieuw’ water gerealiseerd worden. Vandaar dat de Binnenlaak wordt doorgetrokken en de Kleine Eem wordt gegraven. Bijkomend voordeel hiervan is dat er veel vraag is naar woningen aan het water. Het geeft een gevoel van ruimte en bewoners kunnen vanuit hun achtertuin zo in hun bootje stappen. Vanuit Laak 2B is het straks mogelijk om direct naar horecagelegenheid ‘De Kooi’ in Bunschoten te varen en verder tot aan het Randmeer. Dat voegt kwaliteit toe aan hun woonbeleving’. Parkzone Een opvallende parkzone (noord-zuid georiënteerd en zo’n 50 meter breed) aan de kant van Vathorst, begrenst Laak 2B en markeert de overgang naar Vathorst West. Onder deze groenstrook ligt een gasleiding, waarop niet gebouwd mag bouwen. Aan beide kanten van die strook worden bomen geplant. ‘Er komen ook fiets- en voetpaden langs te liggen voor de noord-zuid verbinding. Het middendeel van de groenstrook zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om te sporten, voor het laten grazen van schapen of voor moestuinen. Over die invulling wordt nu over nagedacht. De doorgaande fietspaden die van oost naar west door de wijk lopen, worden via Waterdorp ook doorgetrokken in Laak 2B, zodat alle delen van De Laak straks goed met elkaar verbonden zijn’. Woningen ‘Er komen circa 900 woningen in Laak 2B. Naast een aantal vrije kavels, gaat het vooral om grondgebonden eengezinswoningen. We proberen in elk nieuw plan ook verschillende doelgroepen te bereiken. Vandaar dat we naast eengezinswoningen bijvoorbeeld ook kleinere, levensloopbestendige woningen voor senioren willen realiseren. Starters vormen ook een belangrijke groep. Maar er zijn op dit moment nog geen concrete plannen uitgewerkt op woningniveau.’ Voorzieningen ‘Naast het realiseren van woningen, ligt er nog de opdracht om een nieuwe school te bouwen. Dat wordt een scholencluster met kinderdagverblijf en naschoolse opvang, zoals die ook in de rest van Vathorst te vinden zijn. En natuurlijk komen er speelplekken; waar precies is nog niet aan te geven. Verder is er een plek voor voorzieningen gereserveerd, over de invulling daarvan wordt nog nagedacht. Zo ver zijn we nu nog niet in de planvorming’. Een belangrijk onderdeel van het plan Laak 2B is de ontsluiting naar de Bunschoterweg. Vanaf het nog te ontwikkelen kruispunt (K2) zal straks een ontsluitingsweg richting de A1 worden gerealiseerd, die deels door Laak 2B gaat lopen. Planning ‘De bouw van Waterdorp start begin 2017. De verwachting is dat we in twee jaar een heel eind op streek zijn met de realisatie ervan. In de tweede helft van 2016 beginnen we met de uitwerking van het Bestemmingsplan Laak 2B. Dan start de zogenaamde uitwerkingsplanprocedure. Op basis van het vastgestelde Uitwerkingsplan (naar verwachting in 2017) kunnen de woningen ontworpen en gebouwd worden vanaf 2018. Dat lijkt nog ver weg, maar de structuurvisie is inmiddels enthousiast ontvangen door de aandeelhouders van OBV. We zijn dus op de goede weg en pakken door om de plannen ook daadwerkelijk volgens planning uit te kunnen voeren.’ h


Beleef Vathorst 35
To see the actual publication please follow the link above