Page 28

Beleef Vathorst 35

Tekst Paula Kleisen | BEELD Referenties West 8 Laak 2B: ‘Volgende uitbreiding Vathorst op Door de realisatie van Waterdorp in De Laak, wordt een uniek nieuw deel aan Vathorst toe- gevoegd. Met Waterdorp wordt, door de bijzondere verkaveling en het groene en kleinschalige karakter, een meer dorpse woonomgeving gecreëerd dan tot nu k2 toe in De Laak het geval was. Westelijk van Waterdorp ligt het laatste plandeel dat onder verantwoordelijkheid van OBV ontwikkeld wordt. Momenteel wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor dit gebied, met als werktitel ‘Laak 2B’. Floor Swildens, senior locatie- ontwikkelaar bij OBV, vertelt over de ideeën die leven voor de volgende nieuwe bouwlocatie. ‘Laak 2B kan gezien worden als een uitbreiding van Waterdorp. Hillegersberg, een statige woonwijk in het noorden van Rotterdam (zie kader), dient als voorbeeld en inspiratie voor de uitwerking van de plannen. Daar zie je bijvoorbeeld ook de verkaveling aan het water, die als kwaliteit meegenomen is naar de tekentafel voor 28 | beleef VATHORST 2016 Waterdorp Vathorst. Op dit moment zijn de plannen nog niet erg concreet, maar over de uitgangspunten zijn de stedenbouwer van West 8, de project- ontwikkelaars en OBV het wel eens. We gaan meer door op het meanderend stratenpatroon van Waterdorp en niet zozeer op de strakkere grachtenstructuur die de rest van De Laak kenmerkt. De bebouwing zal uit meer rijwoningen bestaan zijn dan in Waterdorp. Het gaat ook om grotere aantallen woningen’. Water ‘Net als in de rest van De Laak speelt water een belangrijke rol in dit nieuwste plan’, gaat Swildens Foto: Your Captain 2015 Laak 2B r5


Beleef Vathorst 35
To see the actual publication please follow the link above