Page 19

Beleef Vathorst 35

het project BeelDkwaliteit in het kort n In Waterdorp komen verschillende dak- typen voor; schilddak, zadeldak en lessenaarsdak. Kappen moeten parallel aan de lengterichting van een gebouw georiënteerd zijn. n De entree van de woning is duidelijk herkenbaar. n Elementen in de entree van het huis worden meeontworpen (bel, huisnummer, brievenbus en deurknop). n Materialen die gebruikt worden zijn natuurlijk: natuursteen, hardsteen, zichtbeton, hout, glas, staal, etc. n Bakstenen in kleur variërend van wit, geel en crème via rood en bruin naar antraciet, zijn in verschillende metselwerkverbanden 2016 beleef VATHORSt | 19 toegestaan. n Hemelwaterafvoeren worden meeontworpen in samenhang met de architectuur van de woning. Gebruik van kunststof is niet toegestaan. n Erfafscheidingen zijn gemetseld of groen (hagen). n Parkeren wordt opgelost op eigen terrein (minimaal 2 parkeerplaatsen). n Kunststof roeden, kozijnen en deuren zijn niet toegestaan. n Kunstvezelplaten als gevelbedekking zijn niet toegestaan. n Het gebruik van zink, lood en koper is niet toegestaan als deze materialen in direct contact komen met regen- en oppervlakte water. Hogesteeg met rechts de bebouwing van Laak 2A Ook de in totaal 37 woningen die op de vrije kavels gebouwd zullen worden, dragen in belangrijke mate bij aan het beeld van het dorps wonen. In eerste instantie gaan er 21 vrije kavels in verkoop, ddie allemaal een tuin aan het water hebben. Eén kavel heeft een overtuin. De kavels dragen bij aan de variatie in bebouwing en de afwisseling in het straatbeeld die een dorp kenmerken. De warme, dorpse sfeer wordt ook bepaald door de te gebruiken materialen en kleurstellingen voor de woningen. Die materialen moeten duurzaam en natuurlijk zijn, wat willen zeggen dat ze mooier worden naarmate ze ouder worden. Het rijke dorpse karakter zit ook in de details van de woningen en in de verbijzondering van de gevels, door bijvoorbeeld erkers, loggia’s en balkons toe te passen. De uitgewerkte beeldkwaliteit wordt helder toegelicht in de verkoopbrochure die eind september van dit jaar beschikbaar is. Ligging in het plan Tien van de kavels liggen aan de westkant van Waterdorp, in de bocht van de nieuw te graven Kleine Eem (kavels 1 t/m 10 aan de Baak van Wemeldingen) en acht aan de oostkant van het plan langs de Brede Gracht (bouwkavels 11 t/m 18 aan de Baak van Tholen). Daarnaast zijn er nog drie plekken verspreid in dit middendeel van Waterdorp (kavels 19 en 20 aan de Baak van Tholen en kavel 21 aan de Baak van Zandvoort). De kavels variëren in grootte van 315 m² tot 860 m². Op de kaart op pagina 12-13 staat de ligging van de kavels aangegeven. h In dit nieuwe deel van Vathorst komen in totaal 37 particuliere kavels, die gefaseerd in verkoop gaan. De eerste tranche van 21 kavels, gaat eind september/begin oktober in verkoop. De informatieavond over de beeldkwaliteit staat op 1 september gepland, van 19.30 tot 21.30 uur in het i-Centrum, Veenslagen 2. De volgende tranche van 16 kavels zal naar verwachting eind 2017 in verkoop gaan. ‘Waterdorp draagt als geheel zeker bij aan de ‘wereld van verschil’ die Vathorst is’


Beleef Vathorst 35
To see the actual publication please follow the link above