Page 15

Beleef Vathorst 35

ondernemend vathorstg Smink Afvalverwerking houdt zich vooral bezig met recyclen van afval. Vrachtwagens uit het hele land brengen afval binnen op de locatie aan de Lindeboomseweg. Daar wordt het gescheiden. Ruim 75% daarvan wordt bewerkt tot herbruikbaar materiaal, zoals grond en bouwstoffen en verlaat het terrein weer. Het overig afval wordt gestort op de stortplaats. Het bedrijf is onderdeel van Shanks Group. 2016 beleef VATHORSt | 15 onttrekken. Als het regent, sijpelt het regenwater door de berg naar beneden. Onze systemen vangen dit water op en voeren het af naar onze waterzuivering. Daar wordt het schoongemaakt en geloosd op het riool.’ Weinig overlast in Vathorst Ondanks al deze maatregelen, merken omwonenden dat ze nabij een afvalverwerker wonen. ‘Als bedrijf willen we zo min mogelijk overlast bezorgen, maar we zitten nu eenmaal dicht bij elkaar.’ In tegenstelling tot wat mensen denken, is er weinig overlast van stof. ‘Stof is goed beheersbaar, onze sproeiwagens rijden constant rond om de grond nat te houden als dat nodig is.’ Anders is het met geuroverlast. ‘Een klein deel van het afval bevat organisch materiaal. Denk aan die draadjes van de tomatenplanten. Als grote reinigingsinstallatie, daarin wordt een deel van het afval, zoals verontreinigde grond en slib, schoongemaakt. Een klein deel van het restmateriaal komt terecht op de stortplaats. Beschermen van bodem en grondwater Een deel van de afvalberg is gereserveerd voor afval dat stoffen bevat die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid of het milieu, zoals asbesthoudend materiaal of sterk verontreinigde bagger. ‘Uiteraard zorgen we ervoor dat deze stoffen de bodem niet verontreinigen of in het grondwater komen. De stortplaats is helemaal geïsoleerd en voorzien van een onderafdichting en een damwand rondom de berg. Die voorkomen dat het afval contact maakt met de bodem en het grondwater. En we hebben voorzieningen aangelegd die water aan de berg HERGEBRUIK dat gaat verteren, komt er methaangas vrij. De helft van het gas vangen we op en gaat naar een motor op ons terrein die hiermee elektriciteit opwekt. De opgewekte elektriciteit gebruiken we zelf of we leveren het terug aan het net. De rest van het gas komt vrij uit de berg. En dat kan die bekende zwavel- of rotte-eierenlucht geven.’ Vooral in periodes met rustig weer en weinig wind kan de zwavelgeur omliggende woonwijken bereiken. Vathorst ligt buiten de zogenoemde milieucontour en blijft Dwarsdoorsnede ‘berg van Smink’


Beleef Vathorst 35
To see the actual publication please follow the link above