Sociale huur

Sociale huur

Huurwoningen in de sociale sector worden via WoningNet Regio Eemvallei aangeboden. Om voor deze woningen in aanmerking te komen heeft u een inschrijving nodig bij WoningNet.

Om sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk te verdelen hebben gemeenten en corporaties afspraken gemaakt en regels opgesteld. Het basisprincipe is: wie het langst wacht, komt het eerst in aanmerking voor een woning. Voor snelle zoekers is loting een goed alternatief. In Soest worden alle woningen verloot. Dit geldt ook voor een deel van de woningen in Nijkerk, Amersfoort en Leusden. Wat de precieze regels en afspraken per gemeente zijn vindt u in de toelichting over de verdeling van woningen.

Voor het inschrijven moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Het maximale jaarinkomen om voor sociale huur in aanmerking te komen wordt jaarlijks vastgesteld. Een beperkt deel van de woningen wordt ook aangeboden voor hogere inkomens. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Hier kunt u meer informatie lezen.

Direct te huur

Heeft u snel woonruimte nodig? Een aantal corporaties biedt regelmatig woningen direct te huur aan. Klik hier voor meer informatie.