Waterdorp

DrukwerkWaterdorp is het plandeel van Vathorst dat de komende jaren (2017 – 2019) gerealiseerd gaat worden. Het sluit aan op de bebouwing van Laak 2A (1e fase) en omvat ruim 400 woningen, waarvan 38 vrije kavels.

Waterdorp vormt een aanvulling op het meer stedelijke milieu van de grachtenstad De Laak. Het ontwerp is gebaseerd op Oudhollandse waterdorpen. De Hogesteeg is belangrijk voor Waterdorp. Deze slingerende, historische weg wordt omzoomd door een doorlopende bomenrij en accentueert het dorpse karakter. Het deelplan krijgt smalle, meanderende straatjes, lage bebouwing en verschillende type woningen naast elkaar.

» Beleef Vathorst 35: ‘Waterdorp verrast’

Water

Belangrijk kenmerk van het nieuwe Waterdorp is de relatie met het aanwezige water, die nog wordt versterkt door nieuw te graven grachten en singels. Wonen in De Laak betekent immers wonen met en aan het water. In het nieuw te ontwikkelen Waterdorp wordt dat principe voortgezet. Zo sluit dit nieuwe deelplan goed aan op de rest van de ‘grachtenstad’, met dat verschil dat de stedelijkheid van oost naar west afneemt en er sprake is van een meer romantische, dorpse woonomgeving.

LaakV3FINALflat

1386,0-Vathorst---De-Laak-2a---fase-1---A4-300dpi

Artist Impressie globaal aanzicht van Waterdorp. Deze impressie is uit 2011 en ondertussen is de verkaveling aangepast. Het gaat vooral om de aansluiting op Laak 2A (1e fase) en hoe het nieuwe deel ingepast wordt in het landschap

Bijzondere accenten

Overtuin-3Om die sfeer kracht bij te zetten wordt een aantal bijzondere gebouwen gerealiseerd die het dorp identiteit geven; zoals  hofwoningen, een ‘schoolgebouw’, een ‘fabriekje’, een notariswoning, burgemeesterswoning en een brugwachtershuis. Rijwoningen van een of twee lagen met kap zijn er straks ook te vinden. Er komen straten met overtuinen; privé- voortuinen op de groene oevers van de grachten, aan de andere kant van de verkeersluwe straat. Twee karakteristieke boerderijen die in het gebied liggen worden opgeknapt en zodoende behouden. Eén van deze boerderijen krijgt een horecabestemming in combinatie met een werkplaats/werfje voor (Laak)sloepen.

Planning

Het stedenbouwkundig plan voor Waterdorp is ontwikkeld door West8 (bureau voor Urban Design & Landscape). Dat plan is vastgesteld en dient als uitgangspunt voor alle partijen die aan Waterdorp (gaan) werken. De grond is inmiddels bouwrijp gemaakt. Dat wil zeggen dat het maaiveld is bewerkt en dat er kabels, leidingen en riolering zijn aangelegd. Projectontwikkelaars zijn per veld bezig met het vormgeven -samen met hun architecten- van de woningen die in dit plan komen. De verkoop van die woningen is momenteel in volle gang en voor de eerste projecten is ook de bouw al gestart. De verwachting is dat Waterdorp eind 2019 helemaal gereed is. Klik op een veld in de kaart hieronder; dan opent in een nieuw venster de website van de ontwikkelaar die op de betreffende locatie verantwoordelijk is voor de woningbouwprojecten. 

Het filmpje dat West8 maakte geeft de beoogde woonsfeer van Waterdorp goed weer.

Op deze pagina’s houden we u op de hoogte van de voortgang van dit deelplan.