De Laak

Het thema van Vathorst ‘Een wereld van Verschil’ is vertaald naar een aantrekkelijke woonwijk met verschillende deelplannen. Ieder deelplan heeft een ander karakter en een andere uitstraling. De Laak is een moderne grachtenstad, aan de noordkant grenzend aan het riviertje de Laak en de de polder, aan de zuidkant aan de Laalboulevard. Dit gebied kenmerkt zich door strakke straten, individuele grachtenpanden, wooneilanden, kades en bruggen. Opvallend zijn de fraaie grachtenpanden, vaak direct aan het water gelegen.

Wonen en water

IMG_3241

De Laak is een eigentijdse wijk, waar water en wonen met elkaar verweven zijn. Water omzoomt de verschillende woonstraten en buurten. Aan de noordkant van dit gebied ligt het bevaarbare riviertje de Laak. Het is mogelijk om vanuit de woonwijk, via de sluis bij de Workumstraat, naar Spakenburg te varen. 

Moderne grachtenstadDe Laak (2)

Een groot aantal grachtenpanden van De Laak heeft een verhoogde entree. Op de brede trottoirs kunnen kinderen veilig spelen. Ze kunnen ook goed terecht op de grote binnenplaatsen. De binnenplaatsen verbinden de woningen aan de achterkant en bieden gelegenheid om te parkeren op eigen terrein.

Wonen aan groene singels

De Laak krijgt een geheel eigen -en met name groene- uitstraling. Door de hele wijk zorgen groene singels en watergangen met groene oevers en bomen voor een ruimtelijk beeld. Bestaande boerderijen en boerenerven worden op een zorgvuldige wijze in de nieuwe woonwijk ingepast. Aan dit deel van de wijk wordt nog volop gewerkt.

Recreëren

_DSF2918In De Laak is het mogelijk om door de wijk te varen met een klein bootje. Door de verbreding van de rivier de Laak, waar momenteel aan wordt gewerkt, ontstaan meer mogelijkheden voor varen en recreatie. Door de verbreding is het mogelijk om van Vathorst naar Bunschoten te varen.

De Laak tussen de sluis en de Hoge Steeg is circa 20 meter breed en sluit zodoende aan op het Laakzoneproject. In dit project is aandacht voor de waterhuishouding, kadeversterking, flora en fauna, landbouw en recreatie. Fiets- en ruiterpaden, wandelpaden en kanosteigers vormen de recreatieve infrastructuur.


‘Ontmoeting’ in het Kai-Park

Kaipark Vathorst

In het hart van De Laak ligt een groot park, omzoomd door een brede watergang en met volop mogelijkheden om te spelen, voor jong en oud! Kai staat voor ontmoeting. Buurtbewoners ontmoeten elkaar daar en de kinderen kunnen er vrijuit spelen. Op zomerse dagen vindt er regelmatig een spontane picknick plaats.