Hooglanderveen

Het dorp Hooglanderveen ligt tegen Vathorst aan. Met de komst van de woonwijk Vathorst is het aantal inwoners in Hooglanderveen vanaf 2005 enorm verdubbeld. Door de uitbreiding van de wijk Vathorst heeft Hooglanderveen een vernieuwde infrastructuur, een groter winkelaanbod, een nieuw dorpshuis en een nieuwe accommodatie voor haar voetbal- en tennisclub. Dichtbij de kern van Hooglanderveen ligt het NS-station: station Amersfoort Vathorst.

Historie
Tot ver in de negentiende eeuw bestond Hooglanderveen uit verspreid liggende, vaak kleine boerderijen met hier en daar arbeidershuisjes. In 1863 werd de spoorlijn Amersfoort-Zwolle aangelegd, aangevuld met een halte en een spoorhuis in 1898. Sindsdien, en vooral tussen 1918 en 1930, is een woonkern met eigen voorzieningen, winkels en handelsbedrijven ontstaan. Per 1 januari 1974 werd Hooglanderveen, als onderdeel van Hoogland, toegevoegd aan Amersfoort. De enorme uitbreiding van de stad met de nieuwbouwwijken Zielhorst, Kattenbroek en Vathorst, werd door de dorpbewoners als een bedreiging ervaren. De Belangenvereniging Hooglanderveen heeft daarom bij de gemeente en Ontwikkelingsbedrijf Vathorst ervoor gepleit dat het dorp als zodanig herkenbaar blijft.